Kontaktinformation:

Besöksadress:

Studenthuset, plan 3 Universitetsvägen 2B

E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider (drop-in): 

Tuesday 10:00 - 12:30

Thursday 13:00 - 15:00

 

Name

Adriana Jimenez Moreno

Internationell handläggare

adriana.jimenez@su.se

08-16 48 95

Åsa Landes

Internationell handläggare

asa.landes@su.se

08-16 21 29

Mascha Schepers

Internationell handläggare

mascha.schepers@su.se

08-16 25 77

Madelene Henriksgård

Internationell handläggare

madelene.henriksgard@su.se

08-16 12 29

Maria Högemark

Internationell handläggare

maria.hogemark@su.se

08-16 21 19

 

Claudia Wittmer

Internationell handläggare

claudia.wittmer@su.se

08-16 11 80

          

Karin Granevi

Gruppchef Internationell mobilitet

karin.granevi@su.se            

08-16 20 89

Guo Wei

Internationell handläggare

 

guo.wei@su.se

                                                                

 

Internationella koordinatorer vid institutionerna

Varje institution handlägger studentmobilitet vid sin instiution. Kontakta koordinatorn vid din institution för att få information om utbytesmöjligheter genom din institution.                                                          

 

Lista med kontaktinformation till institutionernas utbyteskoordinatorer:                                                                                                                                                

su.se/utbyteskoordinatorer