Stockholms universitet logo, länk till startsida

UNICA Student Conference

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. En studentdelegation från Stockholms universitet brukar delta i studentkonferensen.

UNICA (Universities in the Capitals of Europe) är ett nätverk som samlar Europas huvudstadsuniversitet, totalt 51 universitet i 37 europeiska huvudstäder. UNICA:s roll är utveckla akademisk excellens, integration och samarbete mellan medlemsuniversiteten. 

Mer information om UNICA

UNICA Student Conference 2020

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. En studentdelegation från Stockholms universitet brukar delta i studentkonferensen och deltagandet samordnas av Studentavdelningen. Hittills har tio studenter från Stockholms universitet fått möjlighet att följa med till varje konferens.

Nästa utlysning för UNICA Student Conference 2020: är öppen och stänger 10 januari, 2020.

Hitta mer information om utlysningen bland våra övriga aktuella utlysningar.

Nästa studentkonferens, 10th UNICA Student Conference ”Dream your University in the capital city”, sker 28 juni - 1 juli 2020 vid Nova University i Lissabon. 

Vad kan studenter förvänta sig?

I början av oktober arrangerade UNICA-nätverket den internationella studentkonferensen i Rom – ”Towards a Student-Centred University”, där tio studenter från Stockholms universitet deltog. 

De studenter som deltog arbetade under våren och sommaren med att förbereda sig inför konferensen genom att läsa på om sitt ämne, skriva abstracts, göra en video och deltog i tre förberedelsemöten som Stockholms universitet anordnade. Studenterna delades in i tio grupper som diskuterade varsitt ämne. Se videon nedan:

 

 

Mer information om konferensen finns här:

UNICA Student Conference 2017

Frågor?

Kontakt: Mascha Schepers, Studentavdelningen, mascha.schepers@su.se, tel. 08-16 25 77
 

På denna sida