Minor Field Studies

Man som tittar ut på berg

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada/Unsplash.

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Ansökan 2017/18

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.

Foto: Mohammad Yearuzzaman/Unsplash

Urval och besked

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Vietnamiska ungdomar. Foto: chi-n-ph-m/Unsplash

Handledare och kontaktperson i fält

Både handledaren vid Stockholms universitet och kontaktpersonen i fält måste ha gett sitt skriftliga stöd till fältstudien innan ansökan lämnas in. Kontakta därför dessa i god tid för genomgång av ansökan.

Foto: Peter Hershey/Unsplashed

Bli inspirerad!

Här listas artiklar och berättelser som kan fungera som inspiration för dig som funderar på att ansöka om MFS.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren/Unsplash.com

MFS-förberedelsekurs

Alla MFS-stipendiater måste genomföra en förberedelsekurs innan fältstudien påbörjas.

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier

På den här sidan tillgängliggörs beslut om tilldelning av MFS-stipendier.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

 

Informationsfolder om att studera utomlands

Studenter från olika idrottsloga från University of Ottowa Foto: University of Ottowa