Minor Field Studies

Minor Field Studies

MFS: Person på tåg i Indien Foto: Jayakumar Ananthan/Unsplash

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Ansökningsomgångar

Vårterminen 2018 för fältstudier HT 2018 och VT 2019 (43 stipendier är låsta för fältstudier som ska vara genomförda senast 1 december 2018. Övriga stipendier gäller för fältstudier som ska vara genomförda senast 11 juni 2019)

  • 3 april - 2 maj 2018

Höstterminen 2018 för fältstudier HT 2018 och VT 2019 (Gäller för fältstudier som ska vara genomförda senast 11 juni 2019)

  • 30 augusti - 11 september 2018
  • 30 oktober - 13 november 2018

Intresserade studenter uppmanas ta del i ett informationstillfälle innan ansökan. 

Man som tittar ut på berg

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada/Unsplash.

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Stunning mountain scenery in Malaysia Photo: Heiswayi Nrird/Unsplash

Ansökan

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.

Foto: Mohammad Yearuzzaman/Unsplash

Urval och besked

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Vietnamiska ungdomar. Foto: chi-n-ph-m/Unsplash

Handledare och kontaktperson i fält

Både handledaren vid Stockholms universitet och kontaktpersonen i fält måste ha gett sitt skriftliga stöd till fältstudien innan ansökan lämnas in. Kontakta därför dessa i god tid för genomgång av ansökan.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren/Unsplash.com

MFS-förberedelsekurs

Alla MFS-stipendiater måste genomföra en förberedelsekurs innan fältstudien påbörjas.

KONTAKT

Minor Field Studies

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B
E-post: mfs@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Om du har frågor om ditt MFS-projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

Bli inspirerad av tidigare MFS-studenter!

MFS, personer går på en bro i Nepal Foto: Michael Clarke/Unsplash