Minor Field Studies

Minor Field Studies

Person på tåg i Indien. Foto: Jayakumar Ananthan (Unsplash)

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Ansökningsomgångar

Höstterminen 2018 för fältstudier HT 2018 och VT 2019 (Gäller för fältstudier som ska vara genomförda senast 11 juni 2019)

  • 30 augusti - 18 september 2018 (STÄNGD)
  • 17 oktober - 31 oktober 2018

Intresserade studenter uppmanas ta del i ett informationstillfälle innan ansökan. 

Man vid berg. Foto: Joshua Earle (Unsplash)

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada (Unsplash)

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Mountain scenery in Malaysia. Photo: Heiswayi Nrird (Unsplash)

Ansökan

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.

Träd på ett fält. Foto: Mohammad Yearuzzaman (Unsplash)

Urval och beslut

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren (Unsplash)

För beviljade stipendiater

Information för beviljade Minor Field Studies-stipendiater.

KONTAKT

Minor Field Studies

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Om du har frågor om ditt MFS-projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

Informationstillfällen för Minor Field Studies

MFS i Colombia - en upplevelse för livet

MFS-studenten Tobias Landström i Colombia Foto: Tobias Landström

Bli inspirerad av tidigare MFS-studenter!

MFS, personer går på en bro i Nepal Foto: Michael Clarke/Unsplash

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube