Minor Field Studies

Minor Field Studies

Person på tåg i Indien. Foto: Jayakumar Ananthan (Unsplash)

Gör ditt uppsatsskrivande till ett äventyr!

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett låg- eller medel-inkomstland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Ansökningsomgångar

För fältstudier VT 2019 och HT 2019 (fältstudie ska vara genomförd senast 31 december 2019)

  • 15 januari - 5 februari 2019 (20 stipendier finns kvar)

Intresserade studenter uppmanas ta del i ett informationstillfälle innan ansökan. 

Man vid berg. Foto: Joshua Earle (Unsplash)

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Julia Plambeck MFS Nepal 2018 vandring i Himalaya Foto: Julia Plambeck

Bli inspirerad!

Vill du veta hur det är att göra en fältstudie utomlands? Här kan du läsa reseberättelser från olika länder.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada (Unsplash)

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Mountain scenery in Malaysia. Photo: Heiswayi Nrird (Unsplash)

Ansökan

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.

Träd på ett fält. Foto: Mohammad Yearuzzaman (Unsplash)

Urval och beslut

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren (Unsplash)

För beviljade stipendiater

Information för beviljade Minor Field Studies-stipendiater.

KONTAKT

Minor Field Studies

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Om du har frågor om ditt MFS-projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

Informationstillfällen för Minor Field Studies

MFS i Colombia - en upplevelse för livet

MFS-studenten Tobias Landström i Colombia Foto: Tobias Landström

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube