Så här ansöker du

Läs noga igenom "Behörighetskrav" innan ansökan. 

Ansökningsomgångar  

Kommande utlysningar gäller fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2021. Passar för fältstudier under VT och HT 2020. 

 • 19 september - 15 oktober 2019 deadline 23:59. Utlysningen Stockholms universitet kommer få svar på lärosätets ansökan om medel för 2020 och 2021 under november 2019. Stipendier kommer delas ut till studenter tidigast i november.
 • 15 januari - 5 februari 2020 deadline 23:59. 
 • 15 april - 5 maj 2020 deadline 23:59. 

(Tillbaka upp)

Att förbereda innan utlysningen öppnar

Lägg märke till att du behöver ansöka i god tid innan du påbörjar dina fältstudier! Ansökan om ett MFS-stipendium innebär ett relativt omfattande förberedelsearbete och din chans att genomföra ansökan på ett bra sätt ökar om du börjar dina förberedelser i god tid före den utlysning då du planerar att ansöka.

 1. Kontakta MFS-ansvarig på din institution (ofta utbyteskoordinator) för att få information om hur MFS ser ut på din institution.
 2. Fundera på din projektplan. Utgå från följande frågor:
  • Vad du ska göra?
  • Vart ska du göra det?
  • När ska du göra det?
  • Hur ska du genomföra det?
  • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?
 3. Kontakta handledare
 4. Kontakta kontaktperson i fält
 5. Fundera på genomförbarheten, den är av stor vikt vid bedömning av din ansökan.

(Tillbaka upp)

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi Minor Field Studies personuppgifter:

MFS Behandling av personuppgifter (pdf) (10 Kb)

(Tillbaka upp)

Ansökan med bilagor

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal:

Länk till ansökningsformulär i MFS-portal 

Ansökningsportalen är endast öppen under ansökningsperioderna. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan görs helt på engelska. 

Deadline 15 oktober 2019 23:59.

Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:

 • Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan och den som främst ligger till grund för bedömningen. Projektbeskrivningen får omfatta max 4 sidor (exklusive referenslista) och ska va skriven på engelska.​ Om två studenter skriver uppdats tillsammans måste det framgå i projektbeskrivningen. Ladda ner befintlig mall  MFS Project description (doc) (51 Kb)
 • Budget plan inkl resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsats, vaccinationer, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet. Ladda ner befintlig mall  MFS Budget plan (doc) (157 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (max en A4-sida).
 • Bekräftelse från handledaren på Stockholms universitet (e-post/intyg eller motsvarande) som intygar studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare. Om handledare saknas vid ansökningstillfället krävs ett intyg från institutionen som visar på att de stödjer ansökan. Läs mer om handledare under Vad är Minor Field Studies?

 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller mindre formellt intyg till exempel kopia på mailkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, mm. Läs mer om kontaktperson i värdlandet under Vad är Minor Field Studies?

 • Nationellt resultatintyg eller Ladokutdrag (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt intyg om permanent uppehållstillstånd (PUT-dokument) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

(Tillbaka upp)

Stunning mountain scenery in Malaysia Photo: Heiswayi Nrird
Mountain scenery in Malaysia Photo: Heiswayi Nrird/Unsplash

Kontakt

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Internationell mobilitet, mfs@su.se. Frågor som gäller själva projektet besvaras av MFS-ansvarig på respektive institution, ofta utbyteskoordinator.

(Tillbaka upp)

Till Urval och beslut

Till För beviljade studenter