Information

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat program som riktar sig till studenter som skriver examensuppsats. Det innebär att man under minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr. Målet med MFS är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. Fältstudien genomförs under handledning vid Stockholms unversitet och med en kontaktperson i värdlandet.

Alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt.

Stockholms universitet inte tar emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisaristället till listan Lärosäten som tar emot externa ansökningar (pdf) (63 Kb)

Ansökningsomgångar

 • 5 september - 6 oktober 2017 (STÄNGD)
 • 13 november - 8 december 2017 (STÄNGD)
 • 9 januari - 5 februari 2018 (STÄNGD)

Ansökningsomgångar för vårterminen 2018 är ännu inte inplanerade.

Instruktioner

1. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal, https://su.moveon4.com/form/59a551a83e5d665c1f78f366/eng. Ansökan görs helt på engelska. Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:

 • Projektbeskrivning Project description MFS (doc) (59 Kb)
 • Budget plan Budget plan MFS (doc) (158 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (max en A4-sida)
 • Bekräftelse från handledare (e-post eller liknande)
  (eller om handledare saknas vid ansökningstillfället: intyg från institutionen som visar på att de stödjer ansökan)

 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (e-post eller liknande)
 • Nationellt studieintyg (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår

2. När du slutfört din ansökan, spara ner den skapade pdf-filen och mejla den till Registrator, registrator@su.se, senast den 5 februari 2018. Skriv "Dnr 4305-17" i ärenderaden.
 

Projektbeskrivning

Max 4 A4-sidor. Projektbeskrivningen (på engelska) ska innehålla följande:

 • Land och ämnesområde
 • Syfte och frågeställning (med en tydlig anknytning till utvecklingsfrågor)
 • Tidplan
 • Metod/tillvägagångssätt
 • Akademisk relevans
 • Relevans för värdlandet/värdorganisationen
 • Etiska aspekter
 • Förslag till alternativt (ett eller flera) upplägg om något skulle hindra dig från att genomföra den ursprungliga planen. Förslaget ska redovisa den mest kritiska delen i den planerade studien samt hur eventuella problem kommer att hanteras.

Genomförande

Observera att fältstudien måste vara genomförd och reserapporterad senast den 11 juni 2018.

Kontakt

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Internationell mobilitet, mfs@su.se. Frågor som gäller själva projektet besvaras av MFS-ansvarig på respektive institution.

Informationsmöten

Informationstillfällen om utlandsstudier