För att vara behörig till MFS-stipendium behöver du:

  • Skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller göra  annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet.
  • Inte ha påbörjat forskarutbildning.
  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.
    I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning.
  • Ha goda kunskaper i engelska (samt åtminstone baskkunskap i svenska)
  • Inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.
  • Inte tilldelas MFS-stipendium för samma projekt vid annat lärosäte.
  • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (t ex Erasmus) eller Sida  för samma studieperiod.