För att kunna söka ett MFS-stipendium ska du

 • Skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller göra annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet.

 • Vara registrerad som student på Stockholms universitet. 

 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Studenter från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning av stipendiemedel.

 • Ha goda kunskaper i engelska och baskunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.

 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

 • Inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie ansökan avser.

 • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (t ex Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.

Bra att veta inför ansökan

 • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller vistelselandets officiella språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig). 

 • Viktigt att du har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska.

 • Minimumlängd av MFS-studie är 8 sammanhängande veckor (56 dagar) och max 26 veckor. 

 • MFS-studien ska vara utförd i ett (1) av de möjliga samarbetsländer 2018 Minor Field Studies (öppnas i nytt fönster). Observera att MFS inte beviljas till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till. Läs UD avråder (öppnas i nytt fönster) med råd och information.  Om det bedöms vara stor risk för studenten att vistas i landet/regionen kan det påverka möjligheten att få stipendiemedel.

 • Fältstudien ska relatera till något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 

 • Det är vanligt - och rekommenderat - att två studenter vill resa och skriva uppsatsen tillsammans. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

 • Erfarenhet från till exempel studier eller volontärarbete i utvecklingsländer är inget hinder för att få stipendium.

 • Ta kontakt med din institutions kontaktperson för MFS (ofta utbyteskoordinator) och fråga om det är några specifika krav för just ditt program/kurs. 

Kom ihåg! Det är viktigt att tänka på att bedömningen av ansökan tar upp till fyra veckor samt att du behöver tid att delta på en obligatorisk MFS förberedelsekurs som Sida anordnar i Härnösand innan avresa.

Sidas MFS-kursanmälningssystem (öppnas i nytt fönster)

Allmänna villkor

Länk till Sidas Allmänna villkor Minor Field Studies 2018 (öppnas i nytt fönster).

Stockholms universitet tar inte emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisar istället till Universitets- och högskolerådet.

Till Ansökan