För att kunna söka ett MFS-stipendium ska du

 • Skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller göra annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet.

 • Vara registrerad som student på Stockholms universitet. 

 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Studenter från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning av stipendiemedel.

 • Ha goda kunskaper i engelska och baskunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.

 • Inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie ansökan avser.

 • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (t ex Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.

Bra att veta inför ansökan

 • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig). Däremot är det viktigt att du också har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska.

 • Minimumlängd av MFS-studie är 8 sammanhängande veckor (56 dagar) och max 26 veckor. 

 • MFS-studien ska vara utförd i något av de möjliga samarbetsländer 2018 Minor Field Studies (öppnas i nytt fönster). Observera att MFS inte beviljas till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till. Läs UD avråder (öppnas i nytt fönster) med råd och information.  Om det bedöms vara stor risk för studenten att vistas i landet/regionen kan det påverka möjligheten att få stipendiemedel.

 • Fältstudien ska relatera till något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 

 • Erfarenhet från till exempel studier eller volontärarbete i utvecklingsländer är inget hinder för att få stipendium.

Allmänna villkor

Länk till Sidas Allmänna villkor Minor Field Studies 2018 (öppnas i nytt fönster).

Till Ansökan