Bli inspirerad!

Student vandrar på hängbro i Nepal Foto: Michael Clarke/Unsplash

Bli inspirerad av tidigare MFS-studenter!

Alla studenter som gjort MFS ska ladda upp sin uppsats och en reseberätetlse. De finns samlade i UHR:s databas.

MFS Buddy Programme

Via Stockholms universitets MFS Buddy Programme kan du som MFS-stipendiat få kontakt med en alumn från Stockholms universitet som bor i det land du kommer att utföra ditt fältarbete. Tanken är att alumnen finns som lokalt stöd på plats, hjälper stipendiaten att orientera sig i den nya miljön och erbjuder tips och råd.