Alla MFS-stipendiater kan ladda upp nödvändig information och dokumentation i Stockholm universitets MFS-portal (samma inlogg som när du skapade din ansökan). 

För att inte missa något viktigt, ladda ner MFS-checklista och bocka av (lista kan komma att uppdateras).

MFS checklista (pdf) (167 Kb)

Förberedelser

Under din MFS

Efter din MFS

Tacka ja till stipendiet 

Tacka ja till ditt stipendie genom att: 

 1. Signera ditt MFS stipendiekontrakt och ladda upp till MFS-portal. 
 2. Anmäl ditt bankkonto till Danske Bank. 

MFS-stipendiet kan betalas ut först när ovan är avklarat. 

Kom ihåg att meddela din handledare och kontaktperson i fält om beslut. 

(Tillbaka upp

Sida MFS förberedelsekurs (obligatorisk) 

Alla studenter som beviljats ett MFS-stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs vid Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Kursen måste vara genomförd innan MFS-resan påbörjas och är ett krav för att stipendiet ska betalas ut. Kursen är kostnadsfri och kost och logi ingår. Stipendiaten betalar själv resan till och från kursgården. 

Endast studenter som blivit godkända för MFS-stipendium kan anmäla sig till kursen. Observera att kurstillfällen fullbokas snabbt, boka kursen så snart som möjligt för att få det datum du föredrar. Mer information om kursen och kursgården hittar du under rubriken ”Praktisk information” i anmälningssystem.

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagandebevis, ladda upp intyg till MFS-portal.

MFS kursanmälningssystem (öppnas i nytt fönster) 

(Tillbaka upp

Bekräfta handledare och kontaktperson 

Om du angav preliminär status på handledare och/eller kontaktperson i din ansökan, ladda upp ett nytt dokument i MFS-portal med uppdaterat namn, titel, organisation, email och telefonnummer.

(Tillbaka upp

Boka flygbiljett

Boka flygbiljett T/R hemorten - stationeringsorten snarast (avbeställningsskydd rekommenderas). Då flygbiljetten är bokad, ladda upp en kopia på din biljett till MFS-portalen, först därefter utfärdas ditt försäkringsintyg.

(Tillbaka upp

Försäkring 

Stockholms universitet tecknar en försäkring åt dig hos Kammarkollegiet kallad Student UT-försäkring och gäller för de studenter som under sin period i utlandet är registrerade i LADOK. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och är gratis för dig som är student. Det är ditt eget ansvar att avgöra om du eventuellt behöver teckna en kompletterande försäkring.  

För att kunna utfärda ditt försäkringskort (Medical Insurance Card) och försäkringsintyg behöver MFS-handläggaren ett signerat försäkringsavtal och kopia på din flygbiljett (dit- och hemresa) minst fyra veckor innan avresa. Det går bra med scannade signaturer. 

Samlingsförsäkring: Denna försäkring gäller dig som har en kontaktperson i fält som är anställd vid inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, liksom vid utvecklingsprojekt. Samlingsförsäkringen bygger på att det finns en överenskommelse, därför måste ett Försäkringsavtal (Insurance Agreement) skrivas på av din handledare i Sverige och din kontaktperson i värdlandet. Insurance Agreement får du tillsammans med ditt beslut om stipendium och är ett krav för att försäkringen ska gälla. 

Enskild försäkring: Om din kontaktperson inte är anställd vid inhemsk myndighet, lärosäte, organisation, företag eller utvecklingsprojekt i landet måste du meddela MFS-handläggaren på mfs@su.se. Stockholms universitet tecknar då en Enskild Student UT försäkring åt dig. Du behöver inte fylla i ett Insurance Agreement. 

För att försäkringen skall täcka dig krävs:

 1. Att du laddat upp kopia på flygbiljett i MFS-portal.  
 2. Att du laddat upp signerat försäkringsavtal i MFS-portal (om samlingsförsäkring). 
 3. Att du är registrerad i LADOK.
 4. Att du har fått ett försäkringsintyg och försäkringskort (Medical Insurance Card) från MFS-handläggaren med de exakta datumen för fältstudien. Detta får du på ditt förberedelsemöte på Studentavdelningen.  

Mer information om försäkringen Student UT (Samlingsförsäkring och Enskild försäkring) finns på Kammarkollegiets hemsida, rekommenderat att läsa "Villkor för försäkring Student UT".

Kammarkollegiet Student UT försäkring (öppnas i nytt fönster) 

Länk till  MFS Insurance Agreement (pdf) (120 Kb)

(Tillbaka upp

MFS förberedelsemöte på Studentavdelningen

Till dig som blir erbjuden ett MFS-stipendium och tackat ja! Du kommer få en inbjudan till ett MFS förberedelsemöte på Studentavdelningen där du informeras om stipendiet, försäkring, personlig säkerhet, och praktiska detaljer före, under och efter din planerade MFS. Under mötet kommer du få tre dokument:  

 1. Försäkringsintyg. Lämna en kopia på försäkringsintyget hemma samt scanna och spara på din mail. 
 2. Medical Insurance Card (MIC-kort). Försäkringskort du kan ha i plånboken under resan. 
 3. Letter of Introduction/Intyg om MFS. Intygar att du är student på Stockholms universitet och erhållit ett stipendium för att bedriva en fältstudie i värdlandet. Detta intyg ska du ta med dig och på uppmaning uppvisa vid kontakt med myndigheter pch liknande. 

På detta förberedelsemöte får du chansen att träffa andra studenter på Stockholms universitet som ska iväg på MFS, kanske till samma land/region som du!

(Tillbaka upp

Reserekommendationer

Förbered dig inför resan genom att titta på Utrikesdepartementets hemsida och läs de aktuella hälsoråden för det landet du ska åka till. Stockholms universitet måste säkerställa att projektdeltagare innan och under utlandsresa är informerad om utrikesdepartementets (UD) reseinformation och vid behov rådgör med berörd utlandsmyndighet.

Säkerhet

UD:s reseinformation (öppnas i nytt fönster) med rekommendationer från Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader. Läs noga igenom "UD avråder från resor". Om UD:s reseinformation innehåller en avrådan från att vistas i ett land/landområde eller anger att ”endast nödvändiga resor bör förekomma till landet/landområdet”, får projektdeltagare inte vistas i landet/landområdet. Detta är överordnat villkoret om  sammanhängande fältstudietid om åtta (8) veckor. 

UD Resklar (öppnas i nytt fönster) med råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Ladda ner UD:s app eller följ UD Resklar på Facebook och Twitter.  

Anmäl din utlandsvistelse (öppnas i nytt fönster) till UD/ambassaden för att vid behov användas om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. 

Hälsoråd

1177 Vårdguiden (öppnas i nytt fönster) finns information om vaccinationer du kan behöva när du ska resa. Sidan innehåller också hälsoråd för olika regioner, bland annat med information om hur du kan minska risker under resans gång.

Studenthälsan finns också för dig som har frågor som rör dina studier eller din hälsa. 

(Tillbaka upp

MFS Buddy Programme

För att få ytterligare en kontakt i värdlandet, ta kontakt med Stockholms universitet MFS Buddy Programme och bli kopplad med en Stockholms universitets alumn som bor värdlandet. Tanken är att alumnen hjälper den svenske stipendiaten att orientera sig i den nya miljön, erbjuder råd och tips och allmänt är ett lokalt stöd på plats. Alumnen ersätter inte handledare i Sverige eller kontaktperson för fältstudierna.

Läs mer om MFS Buddy Programme här

(Tillbaka upp

Forskningstillstånd

Vissa länder kräver forskningstillstånd för en studie som MFS. I dessa fall bör kontaktpersonen i värdlandet hjälpa till. 

(Tillbaka upp

Etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring

Stipendiater har en skyldighet att beakta de vid varje tidpunkt gällande etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet. 

Etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring, Utrikesdepartementet (öppnas i nytt fönster)

(Tillbaka upp

Skicka boardingkort för utresa 

Så snart du är på plats i värdlandet, kom ihåg att ladda upp en kopia på ditt boardingkort från utresan till MFS-portal. Om du har en eller flera mellanlandningar, ladda upp alla boardingkort för den totala resan. 

(Tillbaka upp

Håll koll på säkerhetsläget 

Läs noga igenom UD:s reseinformation (öppnas i nytt fönster) och håll koll på om säkerhetsläget förändras.  

(Tillbaka upp

Vid akut händelse

Internationell assistans Falck Global Assistance (öppnas i nytt fönster)

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc. där du behöver ha omedelbar assistans kontaktar du Falck Global Assistance. De kan snabbt hjälpa dig på plats. Kontakta även följande:

 1. Din akademiska handledare.
 2. Din kontaktperson i fält.
 3. Din MFS-handläggare på mfs@su.se.

(Tillbaka upp

Sociala Medier

Från det att du beviljas ditt stipendium uppmanas du att inspirera andra till att ta chansen att söka MFS-stipendium. Hjälp Stockholms universitet att sprida information om MFS-programmet på sociala medier! Följ oss på:

Facebook

@suutbyte@stockholmuniversity

Instagram 

#mfsstockholmuniversity #suutbyte #stockholmuniversity #mfs #minorfieldstudies #minorfieldstudy 

Instagram gästredaktör

Ta möjligheten att dela din MFS resa med andra genom en vecka som Instagram gästredaktör på suutbyte eller stockholmsuniversitet. Kontakta MFS-handläggaren om detta kan va av intresse. Denna möjlighet finns även när du är tillbaka i Sverige, om du vill dela bilder från din resa.

(Tillbaka upp

Skicka boardingkort för hemresa 

Så snart du är tillbaka i Sverige, kom ihåg att ladda upp en kopia på ditt boardingkort från hemresan till MFS-portal. Om du har en eller flera mellanlandningar, ladda upp alla boardingkort för den totala resan.  

(Tillbaka upp

MFS alumni återvändarträff och karriärworkshop

Alla studenter uppmanas att medverka på en MFS alumni återvändarträff och karriärworkshop.   

På denna träff får du möjlighet att diskutera din fältstudie och upplevelser i fält med andra alumner samt gå igenom nästa steg för hur du ska fullgöra ditt stipendium. Under en karriärworkshop kommer du att arbeta med Studie och karriärvägledare kring frågor om internationell erfarenhet, kompetens och karriärutveckling. Du får hjälp att tydliggöra meriterna som du fick under din MFS vilka du kan använda för ditt CV eller på en intervju. 

Mötet anordnas i slutet på varje termin, stipendiater får inbjudan via mail.

(Tillbaka upp

UHR:s deltagarrapport (obligatorisk) 

Fyll i en obligatorisk deltagarrapport från Universitets och högskolerådet. Du får länk till rapporten mot slutet av din fältstudie. Ladda upp en skärmdump (från dataskärm/mobil) på att du skickat in din deltagarrapport och ladda upp i MFS-portal.

(Tillbaka upp

Confirmation of MFS

Confirmation of Minor Field Studies ska undertecknas av din kontaktperson i fält i slutet av din studie för att intyga att du varit på plats och genomfört din fältstudie under de datum du uppgett. Vid hemkomst ska ett signerat dokument laddas upp till MFS portal.

Confirmation of MFS - to be signed by contact person (pdf) (207 Kb)

Stockholms universitets studentrapport

Fyll i Stockholms universitets studentrapport. Du får länk till rapporten mot slutet av din fältstudie.

(Tillbaka upp

Reseberättelse

Skriv din MFS reseberättelse på mfs.nu (öppnas i nytt fönster) 

(Tillbaka upp

Om något hänt under din fältstudie

 • Ladda  ner och fyll i Kammarkollegiets skadeanmälan (blankett på Kammarkollegiets hemsida)
 • Boka tid med MFS-handläggare på Studentavdelningen
 • Ta med skadeanmälan och kvitton i original till MFS-handläggare
  • Om du var sjuk -> kvitton från sjukhus/vårdcentral
  • Om du blev av med något –> polisanmäl och få polisrapport
 • MFS-handläggare skickar skadeanmälan, kvitton och försäkringsbevis till Kammarkollegiet.
 • Kammarkollegiet behandlar din skadeanmälan

Du måste betala kostnaden själv först för att sedan få ersättning.  

(Tillbaka upp

Informationsspridning 

Du ska efter hemkomst medverka vid informationsspridande aktiviteter för att informera andra studenter om möjligheten att göra MFS. Enskilt eller i grupp, genomföra minst en av punkterna nedan för spridning av erfarenheter och resultat från fältstudien till andra studenter och allmänheten: 

 • Berätta om dina erfarenheter i minst en klass som går terminen/året efter dig. Meddela MFS‐handläggaren vilka klasser du ska informera i, samt när och var.
 • Något annat som du själv föreslår och som godkänns av MFS-handläggaren.

Förslag på hur du kan inspirera andra att göra en MFS:

 • Fråga din institution om du kan hålla en presentation om MFS (många program håller informationsmöten i början av terminen). 
 • Delta i Studentavdelningens informationsträffar (Ekosalen eller online webinar). 
 • Sociala Medier (t.ex. gästredaktör)
 • Spela in en kort 2-3 minuters film från din MFS
 • Skriv en studentintervju/artikel för webben 

(Tillbaka upp

Uppsats/examensarbete

Uppsatsen/examensarbetet skall skrivas på engelska (alternativt landets officiella språk med en sammanfattning på engelska) och godkännas av examinator vid Stockholms universitet. Du och din institution står för språkgranskning, tryckning och reproduktion av uppsatsen. 

Senast tolv månader efter hemkomstdatum skall din uppsats vara MFS-handläggaren tillhanda. Du laddar upp uppsatsen som en pdf-fil till MFS-portal samt mailar MFS-handläggaren att du laddat upp den. MFS-handläggaren ansvarar sedan för att publicera din rapport i uppsatsportalen på mfs.nu.

Sida, Stockholms universitet samt UHR (Universitets- och högskolerådet) har rätt att fritt förfoga över uppsatsen. 

(Tillbaka upp

Sida Alumni  

Alla som genomfört en MFS kan söka till Sida Alumni och berätta om sina erfarenheter. Rekryteringen till Sida Alumni sker en gång per år.  

(Tillbaka upp