Handledare vid Stockholms universitet

Den akademiska handledaren vid Stockholms universitet har samma ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.  Handledaren ska vara väl insatt i den metod studenten ska använda samt ha kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom kan handledaren hjälpa studenten att identifiera en kontaktperson i fält samt informera denna om vad som förväntas. Under fältarbetet ska handledaren i Sverige finnas till hands för att eventuellt assistera vid teoretiska/metodologiska problem. Efter hemkomsten ska samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid Stockholms universitet erbjudas. De flesta institutioner kräver att handledaren ska vara disputerad.

Kontaktperson i fält

En kontaktperson måste vara tillfrågad vid tillfället för MFS-ansökan, däremot kan dess status vara preliminär.

Kontaktpersonen i fält behöver inte vara verksam vid ett universitet utan kan arbeta vid en organisation eller liknande.  Denna kontaktperson ansvarar för att hjälpa studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet, till exempel bostad och olika kontakter. Kontaktpersonen får ingen ersättning från Sida eller Stockholms universitet och det är därför viktigt att personen ifråga ersätts av studenten för utgifter, till exempel transporter (detta ska tas upp i projektbudgeten).

Forskningstillstånd

Vissa länder kräver forskningstillstånd för en studie som MFS. I dessa fall bör kontaktpersonen i fält hjälpa till.