Alla studenter som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen är kostnadsfri och kost och logi ingår. Däremot måste stipendiaten själv betala resan till och från kursgården.

Förberedelsekursen behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Kursen ges normalt två gånger i månaden, varje kurstillfälle har plats för 25 personer.

Endast studenter som där beslut fattats om tilldelning av stipendium tilldelats kan anmäla sig till kursen. Praktisk information finns på sidan MFS kursanmälningssystem.