MFS Sida Alumni presentation

Minor Field Studies (MFS) alumni Hanna Johansson kommer prata om hennes fältstudie i Sydafrika under 2018 och hur hon har nu fortsatt sin karriär inom utvecklingsarbete och arbetar nu som föreläsare inom SIDA Alumni preogrammet. Hanna kommer belysa hur SIDA arbetar med bistånd -och utvecklingsarbete för att ge en bakgrundshistoria kring varför MFS-stipendierna finns, vad man kan få med sig av en MFS (egna erfarenheter) samt hur man fortsatt efter sin MFS kan satsa på att arbeta med bistånd -och utvecklingsarbete genom SIDA.

Mer information om Minor Field Studies 

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett låg- eller medelinkomstland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. 

Mer information om ansökan, behörighet, urval, och informationstillfällen finns på su.se/mfs 

Det hålls ett MFS informationsmöte innan MFS Sida Alumni presentationen  onsdag 30 januari 2019 kl. 12:00 - 12:45 (Ekosalen i Studenthuset, Frescati). Här är en länk till Minor Field Studies informationsmöte