Film: Tobias Landström
Musik: Freemusicarchive

Minor Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram som riktar sig till studenter som skriver kandidat-, magister- eller masteruppsats/examensarbete inom alla ämnesområden. Mer information om ansökan, behörighet, urval, och informationstillfällen finns på:

www.su.se/mfs 

www.su.se/english/mfs

Till Minor Field Studies