När sista ansökningsdag passerat händer följande:

Kompletta ansökningar bedöms av berörd institution, därefter sammanträder en central bedömningskommitté där även fakulteterna finns representerade som fastslår urvalet.

Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i projektbeskrivningen kommer att bedömas.

Besked lämnas cirka fyra veckor efter avslutad utlysning.

Beslut

Beslutsprotokoll MFS 1:2017 (pdf) (164 Kb)

Beslutsprotokoll MFS 2:2017 (50 Kb)

Beslutsprotokoll MFS 3: 2017 (81 Kb)