Bedömning av ansökningar

När sista ansökningsdag passerat händer följande:

  1. Studentavdelningen gör en grundläggande behörighetsbedömning och kontrollerar att ansökningar är kompletta och uppfyller behörighetskraven.
  2. Kompletta och behöriga ansökningar vidarebefodras till berörd institution för bedömning. Det finnas minst två granskare/bedömare av varje ansökan. Bedömare är personer vid institution som har goda ämneskunskaper och erfarenheter av att bedöma studentuppsatser/arbeten/ansökningar (en av granskarna kan ha titeln Internationell handläggare/utbyteskoordinator). Institutionens samtliga ansökningar bedöms på samma sätt, oavsett utbildningsnivå.
  3. En central bedömningskommitté sammanträder, bestående av fakultetsrepresentanter, Studentavdelningen, samt en studentrepresentant där urvalet fastslås.
  4. Beslut lämnas till samtliga sökanden cirka fyra veckor efter avslutad utlysning.  

Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i projektbeskrivningen bedöms. Varje ansökan bedömas utifrån sin helhet, till exempel akademisk relevans, relevans för värdlandet/värdorganisationen, koppling till de globala målen, genomförbarhet, personlig lämplighet/mogenhet, språknivå, rimlig budget, etiska aspekter, säkerhetsläget i landet och ev. risker för studentens personliga säkerhet. 

Alla MFS-ansökningar är individuella, om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt. 

Beslut om tilldelning

Här kan du ladda ner beslut om tilldelning av MFS-stipendier (senaste beslutet överst). 

Beslut kan inte överklagas.

Till För beviljade stipendiater