Kvinnor på väg i Sierra Leone.
Kvinnor i Sierra Leone.

Vad är Minor Field Studies?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Det innebär att man under minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr. Stipendiet är inte heltäckande utan ska ses som ett bidrag för att kunna utföra studien.

Målet med MFS är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. MFS genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

Titta gärna igenom presentationen från Presentation från informationsmöte HT17 (pdf) (3300 Kb)

Möjliga värdländer

En MFS-studie kan genomföras i ett utvecklingsland som finns med på listan Möjliga samarbetsländer MFS 2017 (pdf) (607 Kb) Observera att MFS inte beviljas till ett land som UD avråder från att resa till.

MFS-berättelser

Läs gärna de reseberättelser som tidigare MFS-studenter skrivit.

Kontakt

Om du har frågor kring programmet, kontakta ansvarig handläggare vid Internationell mobilitet via e-post mfs@su.se. Gäller frågorna ditt projekt, kontakta din heminsitution.