Minor Field Studies

Person på tåg i Indien. Foto: Jayakumar Ananthan (Unsplash)

Minor Field Studies

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Julia Plambeck MFS Nepal 2018 vandring i Himalaya Foto: Julia Plambeck

Bli inspirerad!

Vill du veta hur det är att göra en fältstudie utomlands? Här kan du läsa reseberättelser från olika länder.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada (Unsplash)

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Mountain scenery in Malaysia. Photo: Heiswayi Nrird (Unsplash)

Ansökan

Här hittar du information om ansökningsomgångar samt instruktioner om hur du ansöker om ett MFS stipendium.

Träd på ett fält. Foto: Mohammad Yearuzzaman (Unsplash)

Urval och beslut

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren (Unsplash)

För beviljade stipendiater

Information för beviljade Minor Field Studies-stipendiater. Här hittar du praktisk information om vad du bör göra innan, under och efter din fältstudie.

KONTAKT

Minor Field Studies

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Om du har frågor om ditt MFS-projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

MFS i Colombia - en upplevelse för livet

MFS-studenten Tobias Landström i Colombia Foto: Tobias Landström

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube