Minor Field Studies

Girl sitting on a mountain reading a book. Photo by Tyler Nix on Unsplash

Minor Field Studies

Vill du göra en fältstudie utomlands? Stockholm universitets studenter har nu möjlighet att ansöka om ett Sida finansierat Minor Field Studies (MFS) stipendium och få möjligheten att tillbringa minst 8 veckor i ett låg- eller medelinkomstland. Fältstudien blir underlag för din uppsats eller examensarbete.

Julia Plambeck MFS Nepal 2018 vandring i Himalaya Foto: Julia Plambeck

Bli inspirerad!

Vill du veta hur det är att göra en fältstudie utomlands? Här kan du läsa reseberättelser från olika länder.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada (Unsplash)

Behörighetskrav

För att vara behörig för ett Minor Field Studies (MFS)-stipendium behöver du uppfylla följande krav. Här hittar du information som är bra att läsa inför din ansökan.

Mountain scenery in Malaysia. Photo: Heiswayi Nrird (Unsplash)

Ansökan

Här hittar du information om ansökningsomgångar samt instruktioner om hur du ansöker om ett MFS stipendium.

Träd på ett fält. Foto: Mohammad Yearuzzaman (Unsplash)

Urval och beslut

När utlysningen för Minor Field Studies (MFS)-stipendiet har avslutats påbörjas bedömningsarbetet och urvalsprocessen. Här hittar du en överblick av Stockholms universitets bedömningsprocess samt beslut om tilldelning.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren (Unsplash)

För beviljade stipendiater

Information för beviljade Minor Field Studies-stipendiater. Här hittar du praktisk information om vad du bör göra innan, under och efter din fältstudie.

KONTAKT

Minor Field Studies

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Om du har frågor om ditt MFS-projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.