När söker jag?

Student som tittar på karta och blickar över en kanal_unsplash
Humboldt University, Berlin, Germany

Ansökningstider - institutionernas utbytesplatser

När kan du ansöka om utbytesplatser genom din institution? För att få information om hur du ska gå tillväga för att söka till utbytesstudier via ett institutionsavtal- eller nätverk kontaktar du utbyteskoordinatorn på din institution.

University of Peking, Yunan

Ansökningstider - centrala avtal och nätverk

Här finner du information om kommande utlysningar för läsåret 2018/2019.

Karta med Korea

Vad händer efter ansökan

Här kan du läsa om vad som sker efter att du har skickat in din ansökan om nominering av utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk.

KONTAKT

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider (drop-in):

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

Utbyteskoordinatorer på institutionerna:

su.se/utbyteskoordinatorer

Informationsfolder om att studera utomlands

Nanyang Tecnological University, Singapore, Hufton and Crow/Britannica Image Quest