När kan jag söka?

Vid Stockholms universitet finns det två olika vägar till utbytesstudier; genom institutionen (institutionsavtal och nätverk) eller genom Studentavdelningen (centrala avtal och nätverk). Här kan du läsa vad som gäller för de olika utbytesmöjligheterna. 

Ansökningstider - institutionsavtal och nätverk

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet (i ett EU-land), genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminsitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav mm. 

Ansökan - centrala avtal och nätverk

Vill du ansöka om utbytesstudier genom centala avtal och nätverk, följer här information om kommande utlysningar av utbytesplatser. 

Centrala avtal 

  • Utbytesplatser HT19 eller läsåret 2019/20: Utlysning öppen: 5 nov - 5 dec 2018 
  • Utbytesplatser VT20: Utlysning öppen 2 - 31 mars 2019

Nordlys 

  • Utbytesplatser HT19 eller läsåret 2019/20: Utlysningen öppen: 2 - 31 mars 2018
  • Utbytesplatser VT20: Utlysningen öppen 2 mars - 8 sept 2019

north2north

  • Utbytesplatser HT19 eller läsåret 2019/20 eller VT20: Utlysningen öppen 5 nov - 15 jan 2019 

Utlysningar genom centrala avtal och nätverk publiceras under Utlysningar.

Frågor: studentutbyte@su.se 

En kalender