Här följer information om kommande utlysningar av utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk. Exakt vilka platser som går att söka publiceras endast i samband med utlysningarna. Detta kan variera från termin till termin beroende på aktuell balans i avtalen.

Utbytesperiod

Utlysning öppnar

Deadline

Centrala avtal

                             
HT18 eller läsåret 2018/19                 5 nov 2017   5 dec 2017  (stängd)                          
VT19 1 mars 2018 31 mars 2018

north2north

   
HT18 och/eller VT19     dec 2017
15 feb 2018
     

Nordlys  

   
HT18 eller läsåret 2018/2019                             1 mars 2018                               31 mars 2018
VT19 1 mars 2018 Ännu ej bestämt           
     

MFS

13 nov 2017

7 dec 2017 (stängd)

HT17/VT18 9 jan 2018        

5 feb 2018

NOTERA:

Ansökan kan påbörjas först från och med utlysningens första dag. Utlysningarna kommer publiceras under Aktuella utlysningar

Student Reading by Weiming Lake, Peking University
Student Reading by Weiming Lake, Peking University