För att söka utbytesplats genom institutionernas avtal och nätverk gäller olika ansökningsperioder på olika institutioner. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för information, ansökningsprocedur, behörighetskrav, sista ansökningsdag etc.
Utbyteskoordinatorer på institutionerna