1. Gruppen för internationell mobilitet nominerar utresande utbytesstudenter och meddelar alla skriftligen per e-mail, till den e-mailadress som angivits i ansökan, om du erbjuds en plats eller inte.
  2. Du måste bekräfta att du vill ha utbytesplatsen senast utsatt datum.
  3. Gruppen för internationell mobilitet kontaktar universitetet du sökt till och meddelar att du nominerats till en utbytesplats hos dem.
  4. Du får information från antingen internationell handläggare vid SU eller direkt från partneruniversitetet om hur och när du ansöker till partneruniversitetet.
  5. Du gör färdigt ditt kursval och får det godkänt av utbyteskoordinatorn el studievägledare på din institution eller examenshandläggare på Studentavdelningen (ni skriver ett Learning Agreement).
  6. Du fyller i ansökan och lämnar den i god tid innan deadline till ansvarig handläggare vid Gruppen för internationell mobilitet som vidarebefordrar den till partneruniversitetet om inte ansökan görs helt online.
  7. När mottagande universitet fått in din ansökan och behandlat den får du oftast antagningsbesked och välkomstinformation direkt därifrån.
  8. Om du söker dig utanför Europa kan du behöva visering. Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat och ansöka om visum.