När kan jag söka?

Vid Stockholms universitet finns det två olika vägar till utbytesstudier; genom institutionen (institutionsavtal och nätverk) eller genom Studentavdelningen (centrala avtal och nätverk). Här kan du läsa vad som gäller för de olika utbytesmöjligheterna. 

Ansökningstider - institutionsavtal och nätverk

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet (i ett EU-land), genom Nordplus eller genom ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminsitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav mm. 

  • Kontaktinformation till utbyteskoordinatorer på institutionerna: Utbyteskoordinatorer
  • Partneruniversitet vid din institution: Institutionsavtal. Välj din institution i avtalsdatabasen.

Ansökningstider - centrala avtal och nätverk

Vill du ansöka om utbytesstudier genom centala avtal och nätverk, följer här information om kommande utlysningar av utbytesplatser. 

Centrala avtal 

  • Utbytesplatser HT20 eller läsåret 2020/21: Utlysning öppen: 5 nov - 5 dec 2019 
  • Utbytesplatser VT21: Utlysning öppen 2 - 31 mars 2020 (prel)

Nordlys 

  • Utbytesplatser HT20 eller läsåret 2020/21: Utlysningen öppen: 2 - 31 mars 2019
  • Utbytesplatser VT20: Utlysningen öppen 2 mars - 8 sept 2019

north2north

  • Utbytesplatser HT120 eller läsåret 2020/21 eller VT21: Utlysningen öppen dec - 15 jan 2020 

Utlysningar genom centrala avtal och nätverk publiceras under Utlysningar.

Frågor: studentutbyte@su.se 

En kalender