Registrering i LADOK

När du studerar utomlands som utbytesstudent vid något av Stockholms universitets partneruniversitet är du fortfarande student vid Stockholms universitet och du skall registreras som utresande utbytesstudent i universitetets studiedokumentationssystem LADOK.

Kontakta din utbyteskoordinator på din institution för registrering i LADOK innan du åker. Det gör du lämpligen när du har fått ditt antagningsbesked från ett värduniversitet. Observera att CSN har tillgång till LADOK då de kontrollerar att du är registrerad som utresande utbytesstudent. Även tillgodoräkande av dina kurser efter hemkomst är kopplat till registrering i LADOK.

 

Kursval

När du väljer kurser ska du utgå från vad du behöver och vill, nämligen kurser som ligger på lämplig nivå, passar din utbildning och tillsammans utgör heltidsstudier.

Sök kurser i tid!

Det tar tid att sätta sig in i partneruniversitetets studiesystem och hitta i kurskataloger. Detta är något som du måste göra själv.

"Learning Agreement"

Du måste skriva ett så kallat  Learning Agreement centrala avtal (112 Kb) som innehåller de kurser du planerar att läsa med den som ska tillgodoräkna dina kurser (antingen din institution eller Studentavdelningen). Om du gör ändringar under tiden du är borta, måste dessa godkännas av densamma som skrev under "Learning Agreement".

 

Tillgodoräknande av kurser

Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. Din institution har det akademiska ansvaret för utbytesverksamheten och i första hand sker tillgodoräknandet på din heminstitution.

För att säkerställa det akademiska erkännandet upprättar du i god tid före avresa till partneruniversitetet en skriftlig överenskommelse om vilka kurser du ska läsa under utbytesperioden. Dokumentet kallas för ett Learning Agreement och finns hos utbyteskoordinatorn på din institution.

Om du ska byta ut en bestämd kurs vid Stockholms universitet mot en kurs vid partneruniversitetet sker tillgodoräknandet alltid på din heminstitution. Om du vill byta ut bestämda kurser inom flera ämnen är det möjligt att du måste upprätta flera Learning Agreements, ett per institution.

I de fall du inte får tillgodoräkna dig kurserna inom ett specifikt ämne eller program kan du oftast tillgodoräkna dem som breddningsstudier i examen. Vänd dig i sådana fall till Anna Malmborg Lewis på Studentavdelningen.

Samla dokumentation

Det är viktigt att du innan du påbörjar utbytesstudierna tar reda på vilken dokumentation (betyg, kursplaner, litteraturlistor med mera) som krävs av dig för att institutionen eller Studentavdelningen efter din utbytesperiod ska kunna fatta beslut om tillgodoräknande. Troligen är det material som du måste samla på dig kontinuerligt under perioden utomlands.

Ändringar i kursvalet

När du börjar studierna utomlands är det möjligt att du av olika anledningar måste ändra kursvalet. Ändringarna ska då göras i blanketten "Changes to Learning Agreement" och godkännas av utbyteskoordinatorn på din institution eller av Anna Malmborg Lewis på Studentavdelningen, e-post: transfer@su.se.

Ansök om tillgodoräknande när du kommit hem

Efter hemkomsten måste du ansöka om tillgodoräknande hos din institution eller hos examensenheten på Studentavdelningen, beroende på vem som har skrivit under ditt "Learning Agreement".