Viktiga handlingar att ta med:

  • Antagningsbesked
  • Intyg om finansiering (beslutsunderlag från CSN eller intyg från bank/föräldrar)
  • Intyg om försäkring (Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort om du åker inom EU/EES eller Kammarkollegiets försäkringskort om du åker utanför EU/EES)
  • Giltigt pass (se till att det är giltigt under hela utlandsvistelsen)
  • Visum skall sökas i god tid. För olika länder gäller olika regler. Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat och ansöka om visum.

Lämna fullmakter hemma för alla eventualiteter (bank, post, CSN, med mera).

Försäkring

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. För mer information, prata med den som administrerar ditt utbyte och läs mer på www.gratisstudentförsäkring.se.

Vaccination / Medicin

Kontakta i god tid före avresa och hör efter om du behöver någon typ av vaccination. Om du behöver medicin är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig t ex recept. Om du tar med dig medicin - glöm inte att kontrollera att medicinerna är tillåtna i det land du ska åka till.

För Erasmus+-studenter

Glöm inte att ansöka om Erasmus+stipendium i god tid innan avresa.