Fyll i studentrapport

När du har avslutat dina utbytesstudier ska du fylla i en studentrapport. Detta sker på olika sätt beroende på vilken typ av utbyte du varit på.

Erasmusutbyte

För dig som varit iväg på Erasmusutbyte är rapporten obligatorisk. Från och med läsåret 2013/14 kommer rapporteringen att ske genom att ett mejl med en länk skickas direkt till din mejladress. Detta sker via någon vecka efter att själva utbytet är avslutat. För att genomföra rapporteringen följer du länken, svarar på frågorna och skickar in dem elektroniskt. Har du inte fått mejlet fyra veckor efter avlutat utbyte - kontakta då Erasmushandläggaren på Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se.

Du måste även skicka in dokumentet Certificate of Attendance till erasmusutbyte@su.se för att vara behörig för en eventuell extra utbetalning.

Utbyte via centralt avtal eller nätverk

Du som varit iväg på utbytesstudier via ett centralt avtal eller nätverk kommer att få ett mejl från din utbyteskoordinator med information om och instruktioner gällande rapporteringen. Har du inte fått mejlet fyra veckor efter avslutat utbyte - kontakta då din utbyteskoordinator vid Gruppen för internationell mobilitet: studentutbyte@su.se

Du fyller i studentrapporten genom att logga in i portalen.

 

Ansök om tillgodoräknande

När du kommer hem ska du ansöka om tillgodoräknande på din institution där du studerar. Besök din institution så fort du kommit hem och presentera dina Transcripts of Records och den information du samlat ihop om kurserna.