Student-UT

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av Student-UT, en försäkring från Kammarkollegiet. Försäkringen inkluderar följande:

 • Personskadeskydd
 • Sjuk- och tandvårdsskydd
 • Hemtransportskydd
 • Anhörigs besöksresa
 • Avbrottsskydd
 • Egendomsskydd (självrisk 1500 kr)
 • Resgodsförsening
 • Kontant skadehjälp
 • Kris och katastrofskydd
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

Det är rekommenderat att läsa igenom de fullständiga försäkringsvillkoten på Kammarkollegiets hemsida. Observera att hemförsäkring inte ingår.

Innan du reser på utbyte, ska du få ett Medical Insurance Card (MIC) och ett Insurance Certificate av den handläggare på Stockholms universitet som ansvarar för utbytet

Om något händer

Om du råkar ut för något, fungerar försäkringen på följande sätt:

 1. Du måste själv betala (göra ett utlägg) för läkarvård, läkemedel, etc. MIC fungerar inte som betalningsmedel utan är endast ett bevis på att du täcks av försäkringen.
 2. Fyll i en skadeanmälan, blankett finns på Kammarkollegiets hemsida.
 3. Skicka den per post till ansvarig handläggare på Stockholms universitet tillsammans med kvitton i original, polisrapport eller annat som är kopplat till händelsen.
 4. Ansvarig handläggare på Stockholms universitet skriver under skadeanmälan och skickar till Kammarkollegiet tillsammans med en kopia på aktuellt utbytesavtal.
 5. Kammarkollegiet behandlar din skadeanmälan och betalar tillbaka ditt utlägg inom ett par veckor.

Om du har frågor om ditt försäkringsärende vänder du dig direkt till Kammarkollegiet. Uppge att du är utbytesstudent genom Stockholms universitet.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Europeiska sjukförsäkringskortet
Europeiska sjukförsäkringskortet

Om du åker på utbyte inom EU eller till Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz, ska du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet ger dig rätt till vård till samma kostnad som landets egna invånare.

Kortet, som är gratis, beställs hos Försäkringskassan och är giltigt i tre år. Om du redan har ett kort bör du kontrollera att det är giltigt under hela din utlandsvistelse.

Du hittar mer information på EU-upplysningen.