Det är i dagsläget oklart när Storbritannien lämnar EU och om det framförhandlade utträdesavtalet går igenom eller om det blir en brexit utan avtal.

  • Avtalslöst brexit

Europaparlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som innebär att studenter som befinner sig i Storbritannien via Erasmus+ kan slutföra sina utbyten som planerat även vid en avtalslös brexit. Avtalet gäller endast personer som deltar i ett pågående utbyte vid utträdesdatumet.

  • Brexit med utträdesavtal

Om det utträdesavtal som förhandlats fram godkänns kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ till och med år 2020. Det innebär att utbyten kan genomföras som planerat fram till dess. Vad som händer med Storbritanniens deltagande i Erasmus+ efter 2020 är inte klart.

Intresserad av utbytesstudier i Storbritannien?

Oavsett om Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet eller ej kan det finnas möjlighet att göra ett utbyte i landet. Kontakta din institution för att höra vilka möjligheter dom finns för dig.