Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så här ansöker du om Erasmuspraktik utomlands

Här får du veta hur du ska gå till väga för att söka din Erasmuspraktik.

Studenter får genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

På grund av pågående pandemi gäller speciella regler för Erasmus+ stipendiet under höstterminen 2020: 

Enligt villkor beviljas Erasmusstipendium enbart för fysisk mobilitet på plats i värdlandet. Det är dock möjligt för studenter att starta sin mobilitet virtuellt under höstterminen 2020 för att sedan låta den övergå till fysisk mobilitet vid ett senare tillfälle, om/när situationen så tillåter. 

EU-kommissionen har beslutat att inget stipendium kommer att utgå till deltagare för den virtuella delen av mobiliteten, men studenter får stipendium som vanligt för den period de deltar i den fysiska mobiliteten. 

 • Fysisk mobilitet = praktik på företag i värdlandet.
 • Virtuell mobilitet = mobilitet sker inte på den aktuella platsen utan online t.ex.  från Sverige eller annat land. 

Studenter är inte berättigade till stipendium om de enbart arbetar på distans.

Vidare gäller: 

 • Alla studenter som deltar i Erasmusutbyte måste fylla i online-ansökan för stipendium. 
 • Den virtuella perioden och den fysiska mobilitetsperioden ska vara minst sammanlagt 60 dagar.
 • Studenten måste meddela Studentavdelningen vilka perioder inom utbytet som avser virtuell mobilitet (start- och slutdatum). 
 • Om informationen om virtuell mobilitet kommer efter det att studenten fått sin första betalning kan det hända att hen blir återbetalningsskyldig om stipendiebeloppet efter en justering blir mindre än det hen redan fått. I så fall måste hen betala tillbaka mellanskillnaden.

1. Hitta en praktikplats

Du letar själv upp en praktikplats enligt kriterierna nedan. Hör gärna efter med din institution om de har fått in några praktikannonser från företag/organisationer eller om de har tips på var du kan leta. Du kan även kika på:

Annonser som inkommit centralt till Stockholms universitet

Annonser som inkommit till Universitets- och högskolerådet

Organisationen Erasmus Student Network har en webbplats som fungerar som en plattform för organisationer som erbjuder praktikplats och för studenter som söker plats. 

Läs mer på ErasmusIntern.org

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i något av följande länder:

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Turkiet och UK.

* Inklusive följande regioner: Anguilla, Aruba, Ascension, Azorerna, Bermuda, Bonaire, Brittiska Antarktisterritoriet, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, , Curaçao, Falklandsöarna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Franska syd- och Antarktisterritorier, Grönland, Guadeloupe, Mayotte, Montserrat, Madeira, Nederländska Antillerna, Nya Kaledonien, Pitcairnöarna, Réunion, Saba, Saint Barthelemy, Sint Eustatius, Saint Martin, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Sankta Helena, Tristan da Cunha, Saint-Pierre och Miquelon, Turks- och Caicosöarna, Wallis- och Futunaöarna.​​​​​

Alla företag eller organisationer inom offentlig eller privat sektor. Det är även möjligt att praktisera på ambassader, konsulat och representationer (inklusive svenska sådana) inom EU samt de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet. 

Utländska lärosäten är behöriga praktikvärdar, men följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden.
 • Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

EU-institutioner och andra EU-organ samt organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor för Erasmus+ räknas som icke-behöriga praktikvärdar. De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.

EU:s institutioner och andra organ

Om du vill göra praktik inom EU:s institutioner kan du göra det utanför Erasmus+ programmet.

Mer information om praktik inom EU:s institutioner finns på studera.nu

2. Gör en praktikplan (Learning Agreement)

När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna ska du vända dig till en utbyteskoordinator på din heminstitution för en bedömning av praktiken. Om institutionen anser att de på akademisk grund kan godkänna villkoren för praktiken ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och underteckna dokumentet Learning Agreement for Traineeship:

Erasmus+ Learning Agreement-traineeship (86 Kb)

Guidelines Learning Agreement for Traineeships (557 Kb)

Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du skicka till Erasmushandläggaren via erasmusutbyte@su.se senast sex veckor före praktikstart.


3. Slutför alla steg i ansökningsprocessen

Besked om du kan gå vidare i ansökan lämnas av Erasmushandläggaren inom cirka tre arbetsveckor. Om du får ett positivt besked kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bland annat att du ska:

 • fylla i ett onlineformulär
 • göra ett språktest
 • teckna ett stipendiekontrakt 
 • registrera dina bankkontouppgifter 

Samtliga steg måste vara slutförda innan du påbörjar din praktik och det är därför viktigt att du håller deadline. Sent inkomna Learning Agreements for Traineeship kommer endast att behandlas i mån av tid.

På grund av semesterledigheter kan handläggningstiden vara något längre under sommarmånaderna och jul. Var därför ute i extra god tid om du ämnar ansöka om Erasmusstipendium för praktik som påbörjas i augusti/september respektive januari/februari.


Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida