Stockholms universitet logo, länk till startsida

När du blivit beviljad MFS

Grattis till att du har blivit beviljad Sidas Minor Field Studies (MFS)-stipendium för att genomföra din fältstudie utomlands!

 

Logga in i MFS-portalen

Här hittar du en lista med steg att följa före, under och efter din MFS-fältstudie. I Stockholm universitets MFS-portal kan du ladda upp relevant dokumentation (du loggar in med ditt SU-id). 


Före din fältstudie

Du tackar ja till ditt stipendium genom att: 

 1. Signera ditt MFS-stipendiekontrakt och ladda upp det i MFS-portalen. 
 2. Anmäla ditt bankkonto till Danske Bank. 
 3. Registrera dig på MFS-förberedelsekurs på Studentavdelningen (se mer information nedan).

MFS-stipendiet kan betalas ut först när ovanstående är avklarat. Kom ihåg att meddela din handledare och kontaktperson i fält om beslutet. 

När du har beviljats ett stipendium ska du delta i ett obligatoriskt MFS-förberedelsekurs (Pre-Departure Briefing) på Studentavdelningen. På mötet får du information om stipendiet, försäkring, personlig säkerhet, hälsa och praktiska detaljer före, under och efter din planerade MFS-fältstudie. 

På förberedelsemötet får du även chansen att träffa andra studenter som ska iväg på MFS, kanske rentav till samma land och region som du.

Om du har angivit en preliminär status på handledare och/eller kontaktperson i din ansökan, ladda upp ett nytt dokument i MFS-portalen med uppdaterat namn, titel, organisation, e-postadress och telefonnummer.​​​

Boka flygbiljett tur och retur från din hemort till stationeringsorten så snart som möjligt (avbeställningsskydd rekommenderas). När flygbiljetten är bokad laddar du upp en kopia på biljetten i MFS-portalen. Först därefter utfärdas ditt försäkringsintyg. En MFS-fältstudie ska vara minst åtta sammanhängande veckor (56 dagar) och högst 26 veckor lång. Det räknas från avresedatum i Sverige till och med utresedatum från vistelselandet.

Samtliga utresande MFS studenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat personskadeskydd samt reseförsäkringsskydd och är kostnadsfri för dig som är student. Notera att hemförsäkring inte ingår. Det är ditt eget ansvar att avgöra om du eventuellt behöver teckna en kompletterande försäkring.  

Försäkringen Student-UT gäller från två veckor före till två veckor efter fältstudieperioden. Den gäller i värdlandet samt resa dit/hem.

Innan din MFS får du ett Insurance Certificate av MFS-handläggaren på Studentavdelningen. Observera, för att kunna utfärda ditt försäkringsintyg behöver MFS-handläggaren en kopia på din flygbiljett (dit- och hemresa) minst fyra veckor före avresan (via MFS-portal). 

För att försäkringen ska täcka dig krävs:

 1. Att du laddat upp kopia på flygbiljett i MFS-portalen.  
 2. Att du är registrerad i Ladok under perioden för din fältstudie.
 3. Att du har fått ett försäkringsintyg från MFS-handläggaren med datumen för fältstudien. 

Vid akut händelse

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc. där du behöver ha omedelbar assistans, kontaktar du Falck Global Assistance. De kan hjälpa dig snabbt på plats. 

Internationell assistans Falck Global Assistance

Det kan även vara bra att kontakta försäkringshandläggare på Kammarkollegiet.

E-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Kontakta även följande:

 1. Din akademiska handledare.
 2. Din kontaktperson i fält.
 3. Din MFS-handläggare via mfs@su.se

Om du råkar ut för något

 1. Du måste själv göra ett utlägg för läkarvård, läkemedel etc. Spara alla kvitton.
 2. Fyll i Kammarkollegiets skadeanmälan: Blankett på Kammarkollegiets hemsida
 3. Skicka in skadeanmälan tillsammans med försäkringsintyg, kvitton i original, polisrapport och annat som är kopplat till händelsen till MFS-handläggaren. 
 4. MFS-handläggaren skriver under skadeanmälan och skickar in alla dokument till Kammarkollegiet.
 5. Kammarkollegiet behandlar din skadeanmälan.

Mer information om försäkringen Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida. Det rekommenderas att du läser igenom de fullständiga försäkringsvillkoren i god tid.

Kammarkollegiet Student UT försäkring

Som MFS-stipendiat är du fortfarande student vid Stockholms universitet. Du ska därför vara registrerad på din uppsatskurs i universitetets studiedokumentationssystem Ladok under hela din fältstudieperiod. 

Kontakta programansvarig för uppsatskursen eller utbyteskoordinator på din institution för registrering i Ladok innan du åker. Det gör du lämpligen så snart som möjligt när du har fått ditt stipendium. 

Observera att CSN har tillgång till Ladok då de kontrollerar att du är registrerad som student. Även försäkringen via Kammarkollegiet är kopplat till registrering i Ladok.

Aktuell information om MFS-fältstudier med anledning av coronaviruset:

Coronavirus - Information för Minor Field Studies

Förbered dig inför resan genom att titta på Utrikesdepartementets (UD) hemsida och läsa de aktuella hälsoråden för det land du ska åka till. Stockholms universitet måste säkerställa att projektdeltagare före och under utlandsresa är informerade om UD:s reseinformation och vid behov rådgör med berörd utlandsmyndighet.

Läs noga igenom "UD avråder från resor". Om UD:s reseinformation innehåller en avrådan från att vistas i ett land/landområde eller anger att ”endast nödvändiga resor bör förekomma till landet/landområdet”, får projektdeltagare inte vistas i landet/landområdet. Om reserekommendationerna ändras och omvandlas till en avrådan efter att ett positivt beslut om stipendium fattats kommer beslutet att dras tillbaka. Här finns ingen flexibilitet. Om du redan vistas i värdlandet; UD:s avrådan är överordnat villkoret om sammanhängande fältstudietid om åtta (8) veckor.

UD:s reseinformation

Resklar - ladda ner app med UD:s reseinformation

Anmäl din utlandsvistelse till ambassaden

Inför fältstudien behöver du se över ditt vaccinationsskydd och i vissa länder måste du ta med dig bevis på att du är vaccinerad. Kontakta vaccinationsbyrå för att veta vad som gäller för det land där du ska studera.

På 1177 Vårdguidens hemsida finns information om vaccinationer du kan behöva när du ska resa. Sidan innehåller också hälsoråd för olika regioner, bland annat med information om hur du kan minska risker under resans gång.

1177 Vårdguiden
Studenthälsan finns också för dig som har frågor som rör dina studier eller din hälsa

För fältstudier utanför Europa måste du ansöka om visum. Kontakta ambassaden för det land där du ska genomföra din fältstudie i omedelbart efter att du erbjudits ett stipendium för att ta reda på hur visumprocessen går till. 

Vissa länder kräver forskningstillstånd för en studie som MFS. I dessa fall bör kontaktpersonen i värdlandet hjälpa till.

Stipendiater har en skyldighet att beakta de vid varje tidpunkt gällande etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet. 

Etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring, Utrikesdepartementet

Under din fältstudie

Här följer information om vad som är viktigt att tänka på under din resa.

Så snart du är på plats i värdlandet, ladda upp en kopia på ditt boardingkort från utresan i MFS-portalen. Om du har en eller flera mellanlandningar, ladda upp alla boardingkort för den totala resan.

Läs noga informationen under "Säkerhet och reserekommendationer" ovan och håll koll på om säkerhetsläget förändras.  

Läs information under ”Försäkring” ovan.

Från det att du beviljas ditt stipendium uppmanas du att inspirera andra till att ta chansen att söka MFS-stipendium. Hjälp Stockholms universitet att sprida information om MFS-programmet i sociala medier. Följ oss på:

Facebook: @suutbyte, @stockholmuniversity. 

Instagram: #mfsstockholmuniversity #suutbyte #stockholmuniversity #mfs #minorfieldstudies #minorfieldstudy 

Gästredaktör på Instagram

Ta möjligheten att dela din MFS-fältstudie med andra genom en vecka som gästredaktör på vårt instagramkonto #suutbyte. Du kan vara gästredaktör under din fältstudie så väl som när du är tillbaka i Sverige. Kontakta MFS-handläggaren om du är intresserad av detta. 

Efter din fältstudie

När du kommer hem är det viktigt att du gör följande:

Fyll i en obligatorisk studentenkät (deltagarrapport) från Universitets- och högskolerådet (UHR). Du får en länk till rapporten mot slutet av din fältstudie. Kom ihåg att besvara enkäten med ditt för- och efternamn, detta underlättar för MFS-handläggaren att se att du fyllt i enkäten.

Boardingkort för hemresan (obligatorisk)

Så snart du är tillbaka i Sverige, ladda upp en kopia på ditt boardingkort från hemresan i MFS-portalen. Om du har en eller flera mellanlandningar, ladda upp alla boardingkort för den totala resan.

Confirmation of MFS (obligatorisk)

Confirmation of Minor Field Studies ska undertecknas av din kontaktperson i fält i slutet av din studie för att intyga att du varit på plats och genomfört din fältstudie under de datum du uppgett. Vid hemkomst ska ett signerat dokument laddas upp i MFS-portalen.

Confirmation of MFS_to be signed by contact person (207 Kb)

Uppsats/examensarbete

Uppsatsen/examensarbetet ska skrivas på engelska (alternativt landets officiella språk med en sammanfattning på engelska) och godkännas av examinator vid Stockholms universitet. Du och din institution står för språkgranskning, tryckning och reproduktion av uppsatsen. 

Senast tolv månader efter hemkomstdatum ska din uppsats laddas upp som en pdf-fil i MFS-portalen. 

Sida, Stockholms universitet samt UHR (Universitets- och högskolerådet) har rätt att fritt förfoga över uppsatsen. 

 

Läs information under ”Försäkring” ovan.

När du har kommit hem förväntas du delta i aktiviteter för att informera andra studenter om möjligheten att göra MFS. Enskilt eller i grupp ska du genomföra minst en av punkterna nedan för att sprida dina erfarenheter och resultat från fältstudien till andra studenter och allmänheten.

Förslag på hur du kan inspirera andra att göra en MFS:

 • Fråga din institution om du kan berätta om dina erfarenheter i minst en klass som går terminen/året efter dig. 
 • Delta i Studentavdelningens informationsträffar (Ekosalen eller webbseminarium). 
 • Sociala medier (till exempel vara gästredaktör på Instagram #suutbyte).
 • Skriv en reseberättelse som kan laddas upp på webbsidan Inspiration till fältstudier utomlands. Berättelsen behöver ha tydliga rubriker. Skicka berättelsen tillsammans med ett högupplöst foto till MFS-handläggaren via mail: mfs@su.se. Om du inte redan har fyllt i en samtyckesblankett kommer du ombes fylla i en innan publicering. 
 • Spela in en kort film på två, tre minuter från din MFS.
 • Något annat som du själv föreslår och som godkänns av MFS-handläggaren.

Alla som varit på en MFS uppmanas att medverka på en återvändarträff och karriärworkshop med andra MFS-alumner. På denna träff får du möjlighet att diskutera din fältstudie och dina upplevelser med andra alumner samt gå igenom nästa steg för hur du ska fullgöra ditt stipendium.

Under en karriärworkshop kommer du att arbeta med studie- och karriärvägledare kring frågor om internationell erfarenhet, kompetens och karriärutveckling. Du får hjälp att tydliggöra meriterna som du fick under din MFS. Dessa kan du sedan använda i ditt CV eller på en intervju. 
Mötet anordnas i slutet av varje termin. Stipendiater får inbjudan via mejl.

Alla som genomfört en MFS kan söka till Sida Alumni och berätta om sina erfarenheter. Rekryteringen till Sida Alumni sker en gång per år. 

Sida Alumni

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Studentavdelningens MFS-handläggare via mfs@su.se.

Frågor som gäller själva projektet besvaras av den MFS-ansvariga på respektive institution, ofta utbyteskoordinatorn.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida