Stockholms universitet logo, länk till startsida

Skriva uppsats utomlands

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium.

Här förklarar vi vad de olika alternativen innebär och vilka krav du måste uppfylla för att kunna få ett stipendium.


 

Skriva uppsats via Erasmus+

Om du är registrerad på en poänggivande uppsatskurs vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium via Erasmus+. Stipendiemedel kan då beviljas för: 

  • datainsamling till uppsats/avhandling som sker på till exempel ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid (Obs! Inte forskning.)
  • uppsatsskrivande vid ett lärosäte.

Att skriva uppsats eller samla in data i samband med uppsatskursen faller inom samma ram som att göra praktik utomlands. Ansökan, urval med mera går därför till på samma sätt. 

Läs mer om vad som gäller för att skriva uppsats och att göra praktik utomlands

A green tree seen through a building's arch.
Universitet i Glasgow. Foto: Vishnu Prasad/Unsplash

 

Fältstudier via Minor Field Studies (MFS)

OBS: Notera att SIDA inte kommer att fortsätta finansiera MFS programmet och inga nya utlysningar sker från och med HT22.

Mer om Sidas fältstudieprogram Minor Field Studies samt information för dig som redan tilldelats ett stipendium finns här

 

På denna sida