Stockholms universitet

Skriva uppsats utomlands

Beroende på vad du studerar kan det finnas möjlighet till att samla in data eller skriva din uppsats delvis utomlands.

Möjligheten att skriva uppsats eller samla in data i samband med din uppsatskurs varierar beroende på vad du studerar. Hör med internationella utbyteskoordinatorn vid din institution vilka möjligheter som finns för just dig.

Internationella utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Ett träd syns genom en gammal byggnads valv.
Foto: Vishnu Prasad/Unsplash
 

Fältstudier via Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram för studenter på grund- och avancerad nivå som vill genomföra fältstudier i låg- och medelinkomstländer för att samla in material till sina examensarbeten. 

Läs mer om MFS här

På denna sida