Att studera utomlands en period är väldigt givande både kunskaps- och erfarenhetmässigt. För vissa kanske det inte passar att vara borta en hel termin, och kanske inte heller under det ordinarie läsåret så då kan en kortare kul vara ett bra alternativ. Om du är intresserad så kan du läsa mer om möjligheterna att delta i en sommar- eller vinterkurs i någon av Europas huvudstäder på UNICA:s hemsida.

Frågor

Frågor besvaras endast av det universitet som ansvarar för kursen.

Vad är UNICA?

UNICA-nätverket består av 46 universitet från 35 huvudstäder i Europa. Syftet med nätverket är bland annat att arbeta för kvalitet, integration och samarbete mellan olika universitet. Nätverket samarbetar bland annat med studentnätverket Erasmus Student Network och organisationen Scholars at Risk (som arbetar med mänskliga rättigheter och tryckfrihet inom högre utbildning).