• Chinese Politics and Society: Shanghai 28 juni-11 juli 2018 - undergraduate level, 5 ECTS credits, participation fee: RMB 800
  • Business and Innovation in China: Shanghai 13 juli-26 juli 2018 - graduate level, 5 ECTS credits, participation fee: RMB 800

Stockholms universitet disponerar tre (3) platser.

Studenter som genomfört kursen har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av kursen vid Stockholms universitet.

Kurserna motsvarar 5 ECTS. Kurserna är ej CSN-berättigade.

Följande villkor gäller för dig som vill delta i denna aktivitet:

  • Du är aktivt heltidsstuderande vid Stockholms universitet.
  • Du har lite kunskap om, men ett intresse för Kina.

Bifoga följande dokument

  • Ifyllt ansökningsformulär (som Word-dokument).
  • Ett aktuellt resultatintyg från Ladok.
  • Ett motiveringsbrev innehållande ditt intresse för kursen/kurserna och dess betydelse för dina studier (max en A4-sida) – på engelska.
  • CV (max en A4-sida) – på engelska.

Komplett ansökan skall vara registrator, registrator@su.se , tillhanda senast den 28 februari 2018 och märkt med diarienummer: SU FV-6.2.1-0320-18

Mer information om kurserna och ansökningsblankett hittar du nedan som pdf och Word dokument.

Frågor? Kontakta Gruppen för internationell mobilitet: studentutbyte@su.se 

Mer information om programmet hittar ni på www.nordiccentre.net/summer-courses

Du kan läsa en intervju med en student som läst en sommarkurs i Shanghai här

Pudong area in Shanghai by night.
Pudong area in Shanghai by night.

''The Nordic Centre Summer Courses are designed to provide Nordic  students with an opportunity to familiarize themselves with contemporary China and gain first-hand knowledge of the rapidly changing Chineses society. The courses are intended for students with little or no previous knowledge about China and China studies.”