Nordplus-stipendier

I samband med att du ansöker om utbytesplats genom ämnesnätverk inom Nordplus till din institution gör du också en ansökan (det sker per automatik på de flesta institutioner) om Nordplusstipendium.

Ansökan ska ställas till din institution. Länk till utbyteskoordinatorer vid institutionerna.

Nordlys-stipendier

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium. 

Stipendiet är på max 200 Euro/mån plus en summa för reskostnader. Beloppet beror på hur mycket vi beviljas och hur många studenter det blir som åker, så det kan bli mindre per månad. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel. 

För att kunna åka utomlands genom Nordlys måste du

  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Utbytesplatser genom nätverket Nordlys utlyses en gång per år på våren. Du finner den på hemsidan under Aktuella utlysningar. Nästa utlysning är öppen 1-31 mars 2018.