North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar. Studentutbytesprogrammet erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Ryssland, Island, Grönland, Färöarna, Danmark, Finland och Norge. För de som åker genom north2north finns möjlighet att samtidigt ansöka om ett stipendium från Svenska institutet. 

Utbytesplatser kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde, men studenter som läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras.

Stipendium

Summan från Svenska institutet varierar från år till år, men har tidigare legat på ca 19 000 SEK per student. Svenska Institutet prioriterar samarbete med nordamerikanska lärosäten, men kan bevilja stipendier till alla länder. Svenska Institutet som finansierar stipendiet inom programmet gör det slutliga urvalet. Ansökningar till Kanada, USA och Ryssland är prioriterade.

För mer information, se “Information om north2north.

Mer information om programmet och antagningsprocessen hittar du på UArctic

Study Field Trip Alaska
Study Field Trip Alaska