Att lära känna Litauen

Den gamla delen av universitetet. Foto: Vilnius universitet.
Den gamla delen av universitetet. Foto: Vilnius universitet.

Bo, som var i Vilnius för att fördjupa sina kunskaper i det litauiska språket och för att lära sig mer om Litauen, läste förutom språkkurserna en blandning av kurser på bland annat statsvetenskapliga institutionen och juridiska institutionen. 

Kurserna som gavs på engelska vid Vilnius universitet är mycket inriktade till utbytesstudenter och det finns således ofta få lokala studenter som deltar. Bo bestämde sig därför redan på våren för att anta utmaningen och läsa "Litauens utrikespolitik och diplomati" (”Lietuvos Užsienio Politika ir Diplomatija”), en kurs som endast gavs på litauiska. ”Jag var enda utlänningen på den. Som tur var fick jag då göra ett par anpassningar: som alla andra följde jag med lektionerna och läste kurslitteraturen på litauiska, men jag fick lov att göra det jag aktivt producerade på engelska, alltså både presentation och uppsats”.

Litauen är ett litet land, där lärarna på universitetet emellanåt kan vara viktiga och kända personer. ”En av mina lärare under Erasmusperioden var före detta viceminister och en annan var dåvarande chefrådgivare om utrikespolitiska frågor till presidenten. Hon undervisade i en kurs om Ukraina och Vitryssland, det var precis under våren 2014 då striderna i Ukraina började. Vi fick till och med skriva en av våra tentor på Prežidentura (Presidentpalatset) i presidentens utrikespolitiska chefsrådgivares arbetsrum. Hittills var det enda gången:
1) jag behövt gå igenom metalldetektor för att tentera
2) jag behövt visa upp ID för att komma in i tentamenslokalen
3) jag varit med om att det funnits mineralvatten tillgängligt under tentan.
4) tentamensvakten guidat oss runt i huset efteråt”

 

Säreget land

Under tiden i Litauen reste Bo runt i landet, som han lärde känna väl, och som har visade sig erbjuda mycket speciella sevärdheter. “Det mest egendomliga stället jag sett är det så kallade Kuriska Näset, en 100 km lång och mycket smal sandtunga. Det är väldigt unikt: om man inte tittar på havet så kan man mycket lätt tänka sig att vara i ett klassiskt Saharaområde.”

Bos intresse för Litauen och litauiska kom egentligen av ren tillfällighet. ”Jag har alltid studerat någonting på kvällstid och ett år valde jag att läsa baltisk realia och blev vid det tillfället intresserad av det litauiska språket. Jag tycker att det är bra att läsa baltiska språk för att det är så ovanligt att göra det ­­ ­– trots att de är bland våra närmast grannar och med snabbt ökande ekonomisk betydelse för Sverige! Det innebär dessutom att man sitter på lektionerna i små grupper och att det inte är lika anonymt som i andra kurser.  

Studentlivet för en mognare person

Att åka på Erasmus kan vara en annorlunda erfarenhet när man är något äldre: ”studentlivet för mig är ju lite annorlunda än för de flesta eftersom jag är betydligt äldre än de flesta andra studenter. Jag är en ganska sluten person och utbytet var också ett försök att göra mig lite mer öppen. Jag har kommit flera steg framåt men det finns fortfarande steg kvar”. Bo tycker dessutom att språkkunskaperna har förbättrats mycket tack vare kontakten med befolkningen han fick i olika tillfällen: ”Jag tog balettlektioner där fick kontakt med de andra deltagarna och med läraren, som förresten hade haft Baryshnikov som elev (ja, jag har haft samma lärare som Baryshnikov!)”

Varför Erasmus

Bo, som nu funderar på att göra Erasmuspraktik, rekommenderar programmet till alla de som är intresserade: ”jag tycker att Erasmus är en fantastisk möjlighet. Om man känner sig osäker kan man börja med en termin och sedan kanske förlänga till två, det att värt att försöka. Det som jag framför allt skulle vilja säga är att inte vara rädd för att åka ut och att man kan mycket väl åka iväg även om man är lite äldre. Erasmus är inte bara ett program för ungdomar.”

”Jag rekommendera utbytesstudier av två anledningar: i första hand för den personliga utvecklingen som den nya erfarenheten ger, i andra hand för att man får chansen att läsa kurser som inte finns i Sverige. Jag var bland annat med på en kurs om Norden, som gavs på litauiska. Den gav mig en tänkvärd inblick på hur litauerna ser på Norden och jag måste säga att det fanns små saker som skiljer vår vision från deras. Det var intressant att vara med i kursen och jag har fortfarande kontakt med läraren.  Som Erasmusstudent har man stort utbud av kurser och man får möjligheten att bredda sina kunskaper väldigt mycket. Man får en annan synvinkel på allt.”


Berättat för Clara Tortellini, International Office, Studentavdelningen.