Institution/ämne

Namn, e-post och telefon

 

     

Arkeologi och antikens kultur

Anne Hofmann
anne.hofmann@su.se
Tel: 08-16 33 80

 

Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Hanna Kritz, (Japan, Korea, Mellanöstern/Nordafrika)
hanna.kritz@su.se
Tel: 08-16 27 22

Axel Thiel (japanska)

axel.thiel@su.se

Johan Fresk (kinesiska)
johan.fresk@su.se
Tel: 08-163620

 

Astronomi

Magnus Axelsson
magnusa@astro.su.se
Tel: 08-55378515

 

Barn- och ungdomsvetenskap

Carina Lindblad
international@buv.su.se
Tel:08-12076499

 

 

Kristina Salenstedt Linder
international@buv.su.se
Tel: 08-12076347

 

 

Malin Håkansson
international@buv.su.se
Tel: 08-12076246

 

Biokemi och biofysik

Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se

 

Biologisk grundutbildning

Per Cronholm
per.cronholm@su.se
Tel: 08-164825

 

 

Lisa Weingarnter
elisabet.weingartner@su.se
Tel: 08-164069

 

Data- och systemvetenskap

Margrét Håkansson

Ann-Sofie Lundin

exchange@dsv.su.se

 

Ekonomisk historia och internationella relationer

Kelly Biddle
internationalcoordinator@ekohist.su.se

 

Engelska

Marina Ludwigs                       
Ann-Sofie Lundin   
studyabroad@english.su.se
Helena Engler                            
studievagledning@english.su.se
Tel: 08-163616

 

Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

 

Filosofi

Björn Brunnander bjorn.brunnander@philosophy.su.se
Tel: 08-163414

 

Folkhälsovetenskap Linda Rämö
linda.ramo@su.se
 

Fysikum

Magnus Axelsson
exchange@fysik.su.se
Tel: 08-55378652

 

Företagsekonomi

Besime Uyanik
besime.uyanik@sbs.su.se
Tel: 08-16-30-03

 

 

Zebine Bojler
zb@sbs.su.se
Tel: 08-164799

 

Geologiska vetenskaper

Rienk Smittenberg
exchange@geo.su.se
Tel: 08-164760

 

Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Marcus Rostamkhani
internationalcoordinator@hsd.su.se

 

Historia

Andreas Bloch
andreas.bloch@historia.su.se
Tel: 08-163417

 

Juridik

Shirin Shams

exchange@juridicum.su.se
Tel: 08-164108

Candice Roccasalva

exchange@juridicum.su.se

08-16 30 34

 

Kriminologi

Kalle Tryggvesson

kalle.tryggvesson@criminology.su.se

 

Kultur och estetik

Maarit Hämäläinen 
Maarit.hamalainen@su.se

 

Kulturgeografi

Peter Kinlund
international@humangeo.su.se
Tel: 08-16 46 98

 

Lingvistik

Eva Lindström
erasmus@ling.su.se
Tel: 08-16 23 49

 

Matematik

Theresa Stocks (inresande) erasmus@math.su.se

Dennis Öberg (utresande)

erasmus-out@math.su.se

 

 

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Elisabeth Nygren
elisabeth.nygren@mnd.su.se
Tel: 08-12076626

Carolina Ejdne
Carolina.ejdne@mnd.su.se

 

Material och miljökemi

Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se

 

Miljövetenskap och analytisk kemi

Charlotte Boegård (Analytisk kemi)
charlotte@kol.su.se
Tel: 08-16 3713

 

 

Karine Elihn (Miljövetenskap)
karine.elihn@aces.su.se
Tel: 08-674 7251

 

Mediestudier

Birgitta Fiedler (Journalistik, media, kommunikation, film, mode)

birgitta.fiedler@ims.su.se
exchange@ims.su.se

 

Meteorologi, oceanografi och klimat

Eric Sönnert
studyabroad@misu.su.se

 

 

Caroline Leck

studyabroad@misu.su.se

 

Nationalekonomi

Cecilia von Mentzingen (inresande)
exchange@ne.su.se

 

 

Mårten Larsson (utresande)
utbytesstudier@ne.su.se
Tel: 08 - 16 42 41

 

Naturgeografi

Maria Damberg
studier@natgeo.su.se
Tel: 08-16 47 98

 

Neurokemi

Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se

 

Nutrition

Magdalena Rosell (master) Magdalena.rosell@ki.se

 

 

Pia Hedberg (kandidat)

pia.hedberg@ki.se

 

Organisk kemi

Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se

 

Pedagogik och didaktik

Malin Gustafsson
international@edu.su.se
Tel: 08-163740

 

Psykologi

Jenny Ehn
Sanna Wallin

exchange@psychology.su.se

 

Romanska och klassiska språk

Gunnel Näsman (italienska, portugisiska &  spanska)
gunnel.nasman@su.se
Tel: 08-162503

 

 

Anne-Cathrine Laurell (latinamerikastudier)
anne-cathrine.laurell@su.se
Tel: 08-162 34 36

 

 

Eva Andersson (franska)

studievagledare.fraita@su.se

 

Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Elena Tordengren elena.tordengren@slav.su.se
 

 

Socialantropologi

Marie Larsson
studievagledare@socant.su.se

 

 

Socialt arbete

Ewa Marklund

ewa.marklund@socarb.su.se

Tel: 08-163253

 

 

Sociologi

Anna Carin Haag
anna-carin.haag@sociology.su.se
Tel: 08-163187

 

 

Specialpedagogik

Frida Hager
frida.hager@specped.su.se
Tel: 08-12076433

 

 

Språkdidaktik

Suk-hi Cho
international@isd.su.se

 

 

Statistik

Jenny Leontine Rosen
jenny.rosen@stat.su.se
Tel: 08-162015

 

 

Statsvetenskap

Aline Rojas Österlind
Henrik Berglund
exchange@statsvet.su.se

 

 

Stockholm Resilience Centre

Cornelia Ludwig

cornelia.ludwig@su.se

 

 

Svenska och flerspråkighet

Britt Arvidsson (svenska/nordiska språk)
britt.arvidsson@su.se
Tel: 08-163528