Stockholms universitet logo, länk till startsida

Behörighetskrav 

Behörighetskraven nedan gäller för ansökan om utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk.

Utöver de listade punkterna kan det förekomma andra specifika behörighetskrav på språk- och/eller ämneskunskaper som ställs av de mottagande lärosätena.

 

Generella behörighetskrav 

Generella behörighetskrav gäller för ansökan om utbytesstudier genom Stockholm universitets centrala avtal och nätverk. Behörig sökande skall uppfylla följande krav:

Registrering av pågående studier som är dokumenterade vid Stockholms universitet i Ladok. Pågående studieuppehåll ger inte behörighet. Registrering i Ladok kontrolleras vid utlysningens sista ansökningsdag.

Centrala avtal och nätverk: 

  • Minst 15 högskolepoäng från Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast vid utlysningens sista ansökningsdag (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte).
  • Minst 60 högskolepoäng från Stockholms universitet ska vara avklarade innan avresa för att studenten ska kunna åka på utbyte (gäller ej Erasmus+, Civis och Nordlys). 
  • Minst 30 hp ska vara avklarade innan nominering sker till partneruniversitetet (gäller ej Erasmus+, Civis och Nordlys). 

Kontroll görs under juli respektive januari. Om inte 60 högskolepoäng är avklarade innan avresa kan nomineringen återkallas. 

Planerade utbytesstudier ska omfatta studier på heltid som sedan ska kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet. Ett preliminärt kursval med kurser som kan tillgodoräknas ska vara överenskommet med utbyteskoordinator eller motsvarande på aktuell institution eller av examenshandläggare på examensenheten vid Stockholms universitet. Det preliminära kursvalet ska bifogas i ansökan.

Sökande som tidigare blivit nominerad och hoppat av fler än en (1) gång efter att nominering har skett till partneruniversitet är inte behörig att söka kommande läsår.

 

Särskilda behörighetskrav

Särskilda behörighetskrav på ämnen ska sökanden själv kontrollera tillsammans med utbyteskoordinator eller motsvarande på institution inför det preliminära kursvalet. I avtalsdatabasen kan du se om det är några ämnesrestriktioner för varje lärosäte på central nivå. 

De mottagande lärosätena kan till exempel kräva:

  • särskilda behörighetskrav på ämnes- och språkkunskaper
  • krav på lägsta betyg
  • dokumenterade språkkunskaper (intyg, gymnasiebetyg, TOEFL/IELTS eller dylikt)
  • sökande ska avse ta ut examen vid Stockholms universitet

Studenter som läser ett program vid GIH och som läser en del av det programmet vid Stockholms universitet är behöriga att ansöka och ska bifoga ett studieintyg från GIH.  

 

Om du har frågor kring behörighetskrav eller urvalskriterier är du välkommen att kontakta oss: studentutbyte@su.se

På denna sida