Stockholms universitet logo, länk till startsida

Civis Erasmus+

Civis - European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett stipendium.

Civis logotype

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Studenter kan läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten genom utbytesstudier via Erasmus+ på följande partnerlärosäten:

Aix-Marseille Université (Frankrike)

National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)

University of Bucharest (Rumänien)

Universitè libre de Bruxelles (Belgien)

Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)

Sapienza Universitá di Roma (Italien)

Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

 

Mer information om Civis-partnerlärosätena


Stipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom möjlighet att söka ett stipendium. Studenter som åker på utbytesstudier via Civis beviljas efter ansökan ett Erasmusstipendium, givet att villkoren är uppfyllda.

Läs mer om Erasmusstipendiet

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Behörighetskrav och urvalskriterier - Civis (778 Kb)

Nästa utlysning

Utlysningen vårterminen 2021 publiceras under Öppna utlysningar.

Ansökningsperiod: Förlängd till 27 september 2020.

Har du frågor kring ansökan kan du antingen kontakta Gruppen för internationell mobilitet via e-post: civismobility@su.se eller telefon: 08-16 25 77.

På denna sida