Stockholms universitet logo, länk till startsida

Coronavirus - Information för Minor Field Studies

Här finns aktuell information om MFS-fältstudier med anledning av coronaviruset. Informationen är till dig som är nuvarande MFS-stipendiat och till dig som planerar att ansöka om ett MFS-stipendium för fältstudier.

For information in English, click here.

Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Följ uppdateringar kring detta och se länderna om är undantagna på följande länk: 

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder.

Stockholms universitets samlade information till studenter och medarbetare kring coronaviruset finns på su.se/corona

Ja.
Stockholms universitet kommer att få svar på lärosätets ansökan om nya medel under november 2020. Utlysningen med deadline 15 oktober är för studenter som planerar en utresa under VT2021*. Fältstudien måste genomföras (rapporteras) innan 31 januari 2022. 

*Studenter som vill genomföra en fältstudie under HT2021 rekommenderas ansöka om MFS under utlysningen våren 2021. 

OBS: mer informationen under rubrikerna “Får lärosätet bevilja nya studenter stipendier just nu?” och “Information för studenter som ännu inte lämnat Sverige för sin fältstudie”.

Nej.
Stockholms universitet får inte bevilja nya stipendier till länder Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium så att deras stipendier kan beviljas snabbt om situationen förändras. Studenter får ett preliminärt besked som behöver följas upp. Inga beslut kommer ges innan UD tar bort reseavrådan för aktuellt land och region. Under nuvarande restriktioner kan lärosätet inte betala ut ett stipendium till studenter. 

OBS: mer informationen under rubriken “Information för studenter som ännu inte lämnat Sverige för sin fältstudie”.

Studenter som med anledning av Covid-19 inte längre kan genomföra sin fältstudie, eller blev tvungen att avbryta sin fältstudie utomlands och återvända till Sverige blir inte återbetalningsskyldiga. Studenterna bör kontakta MFS-handläggaren på Studentavdelningen via mfs@su.se för mer information.

Studenter som fortfarande vill genomföra sin fältstudie behöver kontakta sin institution med en förfrågan om förlängning av uppsats/examensarbete är möjlig. Bekräfta förlängningen med MFS-handläggaren på Studentavdelningen via mfs@su.se. Fältstudien måste genomföras innan 31 maj 2021.

OBS: mer informationen under rubriken “Information för studenter som ännu inte lämnat Sverige för sin fältstudie”.

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) får lärosätet inte bevilja stipendier till länder som Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till. Istället har studenter fått ett preliminärt besked baserat på UDs reserekommendationer som måste följas upp. Beskedet visar att studenterna är kvalificerade och uppnår behörighet för stipendiet. Under nuvarande restriktioner kan lärosätet inte betala ut ett stipendium till studenter.

Inga beslut kommer ges innan UD tar bort reseavrådan för aktuellt land och region. Fältstudien måste genomföras innan 31 maj 2021. 

Med nuvarande avrådan från Utrikesdepartementet (UD) får inga MFS-fältstudier påbörjas. UD kommer återkomma med information om huruvida avrådan kommer förändras, förlängas eller hävas. Läs noga igenom informationen på UD:s webbsida Frågor och svar om reseavrådan, speciellt informationen kring ”Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?” samt ”Vad gäller för just landet jag vill resa till/genom?”. 

När UD avrådan tas bort från ett land och den region som en MFS-student planerar att genomföra sin fältstudie i behöver studenten ladda upp tre dokument till MFS-portal: 

  • Information från UD som visar att det är tillåtet att resa till det land och den regionen för planerad fältstudie; 
  • Intyg från handledaren att fältstudie får påbörjas; 
  • Intyg från kontaktperson i fält att fältstudie kan påbörjas. 

Dokumentationen måste bekräftas av MFS-handläggaren på Studentavdelningen innan flygbiljetter får bokas. Stockholms universitet behöver ta hänsyn till studentens förutsättningar att genomföra fältstudien enligt MFS regelverk. Lärosätet tar stöd i paragraf 23 i MFS allmänna villkor 2019 för en riskbedömning av vart det ändå kan var olämpligt att studenter reser med tanke på risker för hälsa, säkerhet och bristande möjlighet att genomföra fältstudien.

Läs mer om paragraf 23 i MFS allmänna villkor 2019 här.

OBS: studenter rekommenderas att inte planera en utresa inom en månad efter att avrådan hävts. Alla stipendiater måste medverka vid en obligatorisk MFS-förberedelsekurs på Studentavdelningen innan utresa.   

På denna sida