Stockholms universitet logo, länk till startsida

Coronovirus - Information till utresande utbytesstudenter

Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.

Sidan uppdaterades den 28 augusti 2020. Ny information är markerad med "NY!". Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad!"

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till länder utanför Europa till och med den 15 november 2020. För länder inom EU/EES och Schengen finns en del länder med avrådan fram till 9 september och en del länder som är tillåtna. Följ uppdateringar kring detta och se länderna som är undantagna på följande länk: regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Stockholms universitets samlade information till studenter och medarbetare kring coronaviruset finns på su.se/corona.


VT2020

Här hittar du som är på utbyte/MFS under VT2020 information som gäller dig.

Stockholms universitet rekommenderar studenter utomlands att undersöka möjligheten att fullfölja sina utbytesstudier hos värduniversitetet på distans från Sverige. Kontakta din heminstitution vid Stockholms universitet om du har frågor eller funderingar.
Spridningen av det nya coronaviruset i världen är omfattande och situationen för de som befinner sig utomlands kan snabbt förändras. Ett ökande antal länder inför nu olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning i landet, något som också kan påverka resandet. Det kan komma att bli mer komplicerat att resa. Stockholms universitet uppmanar därför studenter att snarast möjligt se över sina möjligheter att resa hem till Sverige. 

Alla som befinner sig utomlands ombeds hålla sig uppdaterade via svenska ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar samt skriva upp sig på svensklistan i det land man befinner sig.
https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

  • UD:s konsulära nödjour nås på +46 8 405 5005 för akuta konsulära nödsituationer.

Vid försäkringsfrågor:

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Stöd och hjälp från studentorganisationer

Studentorganisationer i Europa bistår gärna med stöd och hjälp på plats till internationella studenter. Studenter som befinner sig i ett annat europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas). 
European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuellt specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande. 
Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektioner.
Även i länder utanför Europa kan det vara möjligt att kontakta nationella eller lokala studentorganisationer för stöd och rådgivning.  

Uppdaterad 3 juli, 2020.

Vid frågor kring force majeure kontakta: erasmusutbyte@su.se

HT2020

Här hittar du som söker eller blivit antagen till utbyte HT2020 information som gäller dig.

Vi vet inte hur situationen kommer se ut i höst vad gäller UD:s avrådan eller i de länder där vi har partneruniversitet. Studenter som har blivit nominerade till utbyte hösten 2020 och studenter som ansöker genom aktuella utlysningar till hösten, kan söka, men rekommenderas att ha sökt kurser vid Stockholms universitet ifall att utbytet skulle bli inställt. 
Det är viktigt att studenten håller sig uppdaterad genom regelbunden kontakt med sin institution eller Studentavdelningen (om studenten åker genom centrala avtal).

Uppdaterad 3 juli, 2020

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet.

Student-UT gäller inte vid utbytesstudier som bedrivs på virtuellt från ett annat land än värdlandet.

För dig som kommer att medverka i ett virtuellt utbyte från ett annat land än värdlandet rekommenderar vi därför att du tecknar en privat hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. 

Vid frågor kontakta gärna Kammarkollegiet på följande mejladress: forsakring@kammarkollegiet.se

Ny 3 juli, 2020.

Enligt villkor beviljas Erasmusstipendiet enbart för fysisk mobilitet på plats. 
Det är dock möjligt för studenter att starta sin mobilitet virtuellt under höstterminen 2020 för att sedan låta den övergå till fysisk mobilitet vid senare tillfälle, om/när situationen så tillåter. 
Studenter får stipendium som vanligt för den period de deltar i den fysiska mobiliteten.

Mer information om Erasmus+ studier.

Mer information om Erasmus+ praktik.
 

Uppdaterad 28 augusti, 2020.

Vid frågor kring force majeure kontakta: erasmusutbyte@su.se

Ny 28 maj, 2020.

Är jag berättigad att få Nordplus/Nordlysstipendiet om utbytet börja på distans? 
Enligt villkor beviljas Nordplus/Nordlysstipendiet enbart för fysisk mobilitet på plats.
Stipendier kan inte beviljas till individer om kursarna ges på distans, bara om det inte finns kostnader för studenten. Studenten kan få ett bidrag för kostnader, till exempel om studenten behöver betala en avgift för en onlinekurs, etc. 
 

På denna sida