Stockholms universitet logo, länk till startsida

Coronovirus - Information till utresande utbytesstudenter

På denna sida har vi samlat aktuell information med anledningen av den pågående corona-pandemin för dig som planerar att delta eller deltar i utbytesstudier.

This page in English

Hitta Stockholms universitets samlade information till studenter och medarbetare kring coronaviruset på su.se/corona.

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke-nödvändiga resor till majoriteten av länder utanför EU/EES/Schengenområdet. För länder inom EU/EES och Schengen finns en del länder med avrådan och en del länder som är tillåtna. Beslutet gäller till och med den 1 juli 2021. Följ uppdateringar kring detta och se länderna som är undantagna från avrådan på följande länk: regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset: regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Sidan uppdaterades den 25 maj 2021. 
Ny information är markerad med "Ny!". 
Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad!"


 

Innan ditt utbyte/utlandsvistelse

Ny 5 november 2020

Vi vet inte hur situationen kommer se ut i vår vad gäller UD:s avrådan eller i de länder där vi har partneruniversitet. Studenter som har blivit nominerade till utbyte våren 2021 bör hålla kontakt med sina handläggare om ansökningsprocessen samt söka kurser vid Stockholms universitet för VT21 ifall att utbytet skulle bli inställt. Sen anmälan för VT21 öppnar 15 december på antagning.se. 
Det är viktigt att studenten håller sig uppdaterad genom regelbunden kontakt med sin utbyteskoordinator vid institution eller Studentavdelningen (om studenten åker genom centrala avtal).

Centrala avtal (utbyte via Studentavdelningen)

Studenter som har fått en nominering för utbyte VT21 och fått det inställt av partnerlärosätet alternativt är osäkra på om utbytet kan genomföras har möjlighet att skjuta upp sin plats till HT21. Kontakta din handläggare om du inte nåtts av informations-mejlet kring detta. Notera att du behöver meddela handläggare vid Studentavdelningen senast 15 december om beslut att skjuta upp.
 

Uppdaterad 5 november, 2020.

Hitta specifik information gällande ansökan till Erasmus+ stipendier, m.m. på följande länkar:

Vid frågor kring Erasmus+, force majeure, m.m. kontakta: erasmusutbyte@su.se

Uppdaterad 5 november, 2020.

Är jag berättigad att få Nordplus/Nordlysstipendiet om utbytet börja på distans? 
Enligt villkor beviljas Nordplus/Nordlysstipendiet enbart för fysisk mobilitet på plats.

Uppdaterad 5 november, 2020

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. Notera att Student-UT inte gäller vid utbytesstudier som bedrivs på online från ett annat land än värdlandet.

För dig som kommer att medverka i ett utbyte online från ett annat land än värdlandet rekommenderar vi därför att du tecknar en privat hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Vid frågor kontakta Kammarkollegiet på följande mejladress: forsakring@kammarkollegiet.se

Om du har behov av stöd i samband med din utlandsvistelse vid personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc. där du behöver ha omedelbar assistans, kontaktar du Falck Global Assistance. De kan hjälpa dig snabbt på plats. 

Se Kammarkollegiets tips om saker att tänka på inför din utlandsvistelse. Hitta deras tips här.

Håll dig uppdaterad om utvecklingen lokalt både inför och under din utlandsvistelse. Detta kan göras genom svenska ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar. Kom ihåg att skriva upp dig på svensklistan i det land du befinner dig: swedenabroad.se/sv/svensklistan/

  • UD:s konsulära nödjour nås på +46 8 405 5005 för akuta konsulära nödsituationer.
 

Under ditt utbyte/utlandsvistelse

Uppdaterad 5 november, 2020.

Hitta specifik information gällande ansökan till Erasmus+ stipendier, m.m. på följande länkar:

Vid frågor kring Erasmus+, force majeure, m.m. kontakta: erasmusutbyte@su.se

Ny 5 november, 2020
Läs information under rubriken Försäkring för utbytesstudenter (Student-UT) 

Studentorganisationer i Europa bistår gärna med stöd och hjälp på plats till internationella studenter. Studenter som befinner sig i ett annat europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas). 

European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuellt specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande. 
Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektioner.

Även i länder utanför Europa kan det vara möjligt att kontakta nationella eller lokala studentorganisationer för stöd och rådgivning.  

På denna sida