Stockholms universitet logo, länk till startsida

North2north - utbytesplatser med stipendier

North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar.

Studentutbytesprogrammet erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Ryssland, Island, Finland och Norge.

Utbytesplatser kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde, men studenter som läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras. 

Här finns aktuell information om utbyten och fältstudier med anledning av coronaviruset:

Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Studenter kan ansöka till alla universitet inom north2north-programmet. De nordamerikanska lärosätena som deltar i north2north avsätter varje år ett antal platser, vilket innebär att man som student inte betalar någon studieavgift. Se mer information under avsnittet ”Studieplatser vid ett nordamerikanskt lärosäte”.

  • Du hittar en lista på deltagande universitet här (blå north2north baner):
    Participating north2north institutions
  • Använd även UArctic Study Catalogue för information om kurser och program och för att lära dig mer om institutionerna:
    UArctic Study Catalogue
  • Studieplatser på ett nordamerikanskt lärosäte - Avgiftsbefriade Studieplatser på ett nordamerikanskt lärosäte i Kanada och USA (Alaska) är garanterade och fördelas bland de sökande från de fyra svenska lärosäten som deltar i north2north-programmet. Vilka avgiftsbefriade studieplatser finns varierar varje år.

Vi kan dela ut max 5 stipendier. Summan från Svenska institutet varierar från år till år och har tidigare legat på cirka 19 000 SEK per student. North2north-programmet prioriterar samarbete med nordamerikanska lärosäten, och studenter som läser kurser med betonig på den nordliga och arktiska regionen. Vi kan dock bevilja stipendier till alla länder (med mindre bidrag). Stipendier delas ut enligt urvalslista.

Utlysningen är öppen mellan 1 december 2020 och 15 januari 2021. Vilka avgiftsbefriade studieplatser som finns varierar varje år. 

North2north studentutbyte, utlysning av platser för 2021/2022

Information om behörighetskrav för centrala avtal och nätverk 

Dennis Besseling, mastersstudent vid Statsvetenskapliga institutionen
Deltagare i Korea Arctic Academy 2017

"Jag läser statsvetenskap och är väldigt intresserad av Arktis och dess framtid. Den främsta anledningen till att Arktis är en intressant region är dess stora betydelse för det regionala och globala klimatet. Arktis är även intressant för den smältande isens påverkan på regional och global politik och ekonomi." 

Här kan du läsa vad andra studenter säger om sitt north2north-utbyte:

Studentrapporter - Shared Voices - UArctic´s annual print magazin

Shared Voices - UArctic´s annual print magazine 

Läs mer om mobilitetsprogrammet north2north inom nätverket University of the Arctic

Vanliga frågor och svar om North2north (142 Kb)

För mer information om north2north vänligen kontakta exchange@su.se
​​

På denna sida