Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Centralt inom universitetet administreras omkring sextio universitetsövergripande utbytesavtal. Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet och i första hand bör du vända dig till din institution för att höra vilka möjligheter som finns att studera utomlands via deras avtal.

Arkeologi och antikens kultur

Anne Monikander

Vaidilute Bjerregaard

Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Margarita Shiraishi

Astronomi Magnus Axelsson
Barn- och ungdomsvetenskap

Malin Håkansson

Biokemi och biofysik Lina Larsson
Biologisk grundutbildning

Lisa Weingartner

Data- och systemvetenskap

Suk-hi Cho

Ekonomisk historia och internationella relationer Jenny Häger
Engelska

Helena Engler
Patrik Mezek
Kahina Chache
Marina Ludwigs

Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Jannica Vestergård
Filosofi Björn Brunnander
Folkhälsovetenskap Anna Nyström
Fysikum Magnus Axelsson
Företagsekonomi

Christian Todoran

Geologiska vetenskaper Rienk Smittenberg
Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Johanna Fryksmark
Historia Andreas Bloch
Juridik

Candice Roccasalva
Malin Gustafsson

Kriminologi Clara Fahlstadius
Kultur och estetik Maarit Hämäläinen
Kulturgeografi Andrew Byerley
Lingvistik Eva Lindström
Matematik

Busra Tas

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Donjeta Haliti

Jesus Piqueras Blasco

Material och miljökemi Lina Larsson
Miljövetenskap

Frida Edberg

Mediestudier Birgitta Fiedler  (Journalistik, media, kommunikation, film, mode)
Meteorologi

Ingrid Eronn

Nationalekonomi

Cecilia von Mentzingen
Utresande
Inresande

Naturgeografi Maria Damberg
Neurokemi Charlotte Boegård
Nutrition

Bettina Ehrenblad

Magdalena Rosell

Organisk kemi Lina Larsson
Pedagogik och didaktik Simon Granbohm
Psykologi

Anette Vybiral

Romanska och klassiska språk

Gunnel Näsman (portugisiska & spanska)

Hermine Hodson  (latinamerikastudier)

Eva Andersson (franska & italienska)

Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Vibeke Renting
Socialantropologi Simon Johansson
Socialt arbete Ewa Marklund
Sociologi Anna Carin Haag
Specialpedagogik Kristina Salenstedt Linder
Språkdidaktik

Ylva Sandberg

Statistik Galara Eriksson
Statsvetenskap

Jonas Rådne
Sara Österberg
Helena Berglund

Stockholm Resilience Centre Cornelia Ludwig
Svenska och flerspråkighet Lydia Lundgren

 

På denna sida