Stockholms universitet

Utbytesstudier

Längtar du ut i världen? Varför inte ta chansen att läsa en del av din utbildning utomlands? Här berättar vi om vilka alternativ som finns till utlandsstudier och hur du går till väga för att ansöka.

Studentutbyte innebär att två universitet byter studenter med varandra inom ett samarbetsavtal och därför betalar du inte någon studieavgift. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer. En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+, Nordplus eller north2north och berättigar till stipendier.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna.

Informationstillfällen om utlandsstudier

Kontakt och digital drop-in

En utsmyckad fasad i Bukarest.
Foto: Carp Jennifer/Unsplash
 

Många institutioner vid Stockholms universitet har egna utbytesavtal med universitet ute i världen. Dessa avtal är oftast ämnesspecifika och riktar sig till institutionens egna studenter. 

Läs mer om utbyte via institution

Du hittar universitet som institutionerna har utbytesavtal med i vår avtalsportal:

Avtalsportalen

Utbytesprogram på institutionsnivå: 

 

Du hittar utbytesmöjligheter på central nivå i vår avtalsportal:

Avtalsportalen

Följande utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på central nivå: 

Bilaterala avtal

  • Utbyte utan stipendium
  • För dig som vill åka på utbyte utanför Europa
  • Utlysningar

Civis Erasmus+

Nordlys Erasmus+

north2north

  • Utbyte med möjlighet att söka stipendium, se mer här: north2north
  • För dig som vill åka på utbyte till universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln
  • Utlysningar
 

Praktisk information

Institutionsavtal

Behörighetskrav för institutionsavtal kan variera från institution till institution. Ta kontakt med utbyteskoordinatorn vid din institution för att få mer information. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Centrala avtal

De universitetsövergripande avtalen kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde. För att kunna åka på utbytesstudier genom centrala avtal måste du uppfylla behörighetskraven 

Observera att även då det finns universitetsövergripande avtal så brukar vissa ämnen ibland inte ingå. Information om vad som gäller för respektive partneruniversitet finns i avtalsdatabasen och under informationen som tillhör utlysningarna.

Läs mer om behörighetskrav och urvalskriterier för centrala avtal och nätverk:

Behörighetskrav 

Urvalskriterier

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

  • Rådgör med utbyteskoordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns.
  • Utbyteskoordinatorn på din institution ansvarar för att kontakta det universitet du önskar studera vid och efterfrågar vilken form av stöd de erbjuder.
  • Om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd kan du kontakta Riktat pedagogiskt stöd.

Stöd för studenter som reser via Erasmusprogrammet

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa eller har extra kostnader under utbytet på grund av funktionsnedsättningen kan ansöka om extra stipendiemedel. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Information om extra stipendiemedel för funktionsnedsättning

 

Du som ska åka iväg

Har du blivit beviljad ett utbyte? Här har vi samlat information för dig som ska åka iväg.

Praktisk information om utbytesstudier

På denna sida