Det är i huvudsak det sändande lärosätet som bekostar eventuellt stöd under utlandsstudierna. Detta måste dock i god tid förankras hos ansvarig handläggare vid Stockholms universitet. Läs mer om studera utomlands med funktionsnedsättning.