Studenter på utresande
  • Rådgör med utbyteskoordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns.
  • Utbyteskoordinatorn på din institution ansvarar för att kontakta det universitet du önskar studera vid och efterfrågar vilket form av stöd de erbjuder.
  • Om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd kan du kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.
  • En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på Independent Living Institutes hemsida.
  • Nordens välfärdscenters hemsida finner du samlad kunskap om funktionshinderarbetet i Norden. Där finns även en sida som specifikt tar upp studentmobilitet.

 

Stöd för studenter som reser via Erasmusprogrammet

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid studietid utomlands, och som reser via Erasmusprogrammet, finns det möjlighet att söka om bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. Kontakta institutionens utbyteskoordinator för mer information om hur ansökan går till.

Ett bra tips är även att titta på Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning (667 Kb)