For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad (will be updated shortly)

Nu kan du ansöka om utbytesstudier genom centrala avtal, vid partneruniversitet utanför Europa för perioden HT19/VT20. 

Förberedelser

 • Kan jag söka? Läs igenom behörighetskrav och urvalskriteier. (se fil längst ned).
 • Titta på listan över valbara universitet och undersök om det finns kurser du kan läsa och tillgodoräkna dig vid Stockholms universitet:  Available places university-wide agreements 2019_2020 (51 Kb)  (Observera att antalet platser kan ändra sig något under utlysningens gång)
 • Ta reda så mycket du kan om landet, staden och lärosätet du är intresserad av.
 • Läs studentrapporter: kontakta gruppen för internationell mobilitet som dela med sig av studentrapporter.
 • Gå på informationsmöten: informationsmöten

Utlysningen är öppen 5 november - 5 december.

Sökanden kontaktas per e-post i slutet av januari 2019 med besked om nominering.

Ansökan

Följande gäller när utlysningen är öppen. Längst ned på denna sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom alla noga och använd mallarna.

 • Titta på vår Videoguide med instruktioner till ansökan.
 • Instruktioner och länk till ansökan (Application instructions University wide 2019/20)
 • Länk till ansökan: Ansökan
 • Listan med sökbara universitet:  Available places university-wide agreements 2019_2020 (51 Kb)
 • Ladda upp följande två dokument i onlineansökan:Preliminary Course Selection form och form och Personal Letter (se filer längst ned)
 • Välj upp till 5 lärosäten i rangordning

Inlämning

För att ansökan ska beaktas, ska den vara:

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi personuppgifter:

Utlysning_Behandling av personuppgifter (10 Kb)

Efter inlämning

Har du skickat in din ansökan online senast deadline kommer den vara med i urvalet.

Du kommer få besked per e-post senast i slutet av januari 2019.

Viktigt: Kom ihåg att hålla koll på din e-postadress som du angett i ansökan. Den kommer vi använda för framtida kontakt.

Vad händer om jag blir nominerad?

Har du blivit tilldelad en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får då information och hjälp av internationell handläggare.

Vad händer om jag inte blir nominerad?

Om du inte har blivit tilldelad någon utbytesplats i urvalet får du möjlighet att vara med i utlottning av platser som inte blivit tilldelade någon sökande. Information om hur du kan delta kommer skickas till dig som sökt i efter urvalet har gjorts i slutet av januari. 

FRÅGOR?


Har du frågor kring ansökan kan du antingen delta i informationsmöten eller kontakta Studentavdelningen, Gruppen för internationell mobilitet.

Välkommen med din ansökan!