For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad 

Förberedelser

Ansökan

Längst ned på denna sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom alla noga och använd mallarna.

Inlämning

För att ansökan ska beaktas, ska den vara:

  • komplett ifylld
  • "submitted" online senast 31 mars samt
  • inskickad till registrator per e-post, registrator@su.se, senast den 1 april 2018.
  • Skriv diarienummer SU FV-6.2.1-0210-18  i ärenderaden.

Efter inlämning

  • Har du skickat in din ansökan online - glöm inte att skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till registrator@su.se senast 1 april! Först när ansökan är inskickad till registrator kommer den beaktas i urvalet.
  • Du kommer få besked per e-post senast i slutet av april 2018.
  • Kom ihåg att hålla koll på din e-postadress som du angett i ansökan. Den kommer vi använda för framtida kontakt.

Vad händer om jag blir nominerad?

Har du blivit tilldelad en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får då information och hjälp av internationell handläggare.

FRÅGOR?
Har du frågor kring ansökan kan du antingen delta i informationsmöten eller kontakta Studentavdelningen, Gruppen för internationell mobilitet.

Email: studentutbyte@su.se

 

Du kanske även finner svar på någon av dina frågor i FAQ Utlysning centrala avtal VT19 (588 Kb) nedan.

Välkommen med din ansökan!

Emmie Berg på utbyte vid National f Taiwan University
Emmie Berg på utbyte vid National Taiwan University