Utlysningen är nu stängd. 

För dig som har sökt ska du nu ha fått besked. Beskedet skickades från avsändaradressen "Moveon". Du som har sökt och fått besked ska tacka Ja eller Nej till beskedet senast tisdag 8 maj kl 12:00. Om du har ansökt och inte fått något besked, vänligen titta först i din skräppost och om mailet inte finns där, kontakta oss på: studentutbyte@su.se.

Nästa utlysning som gäller HT19/VT20 kommer vara öppen prel. 5 nov - 5 dec 2018.  

For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad 

Förberedelser

Ansökan

Längst ned på denna sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom alla noga och använd mallarna.

Inlämning

För att ansökan ska beaktas, ska den vara:

  • komplett ifylld
  • "submitted" online senast 31 mars samt
  • inskickad till registrator per e-post, registrator@su.se, senast den 1 april 2018.
  • Skriv diarienummer SU FV-6.2.1-0210-18  i ärenderaden.

Efter inlämning

  • Har du skickat in din ansökan online - glöm inte att skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till registrator@su.se senast 1 april! Först när ansökan är inskickad till registrator kommer den beaktas i urvalet.
  • Du kommer få besked per e-post senast i början på maj 2018.
  • Kom ihåg att hålla koll på din e-postadress som du angett i ansökan. Den kommer vi använda för framtida kontakt.

Vad händer om jag blir nominerad?

  • Har du blivit tilldelad en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får då information och hjälp av internationell handläggare.

FRÅGOR?
Har du frågor kring ansökan kan du antingen delta i informationsmöten eller kontakta Studentavdelningen, Gruppen för internationell mobilitet.

Email: studentutbyte@su.se

 

Du kanske även finner svar på någon av dina frågor i FAQ Utlysning centrala avtal VT19 (588 Kb) nedan.

Välkommen med din ansökan!

Emmie Berg på utbyte vid National f Taiwan University
Emmie Berg på utbyte vid National Taiwan University